Ang Ambisyon ni Macmac…”errand boy” na may kusa (initiative)

Ang Ambisyon ni Macmac

…”errand boy” na may kusằ (initiative)

Ni Apolinario Villalobos

 

Nang pasyalan ko si Marissa, ang lola ni Asher o “Pango” (blogged: Asher…ang maipag na “errand girl”) sa karinderya nito sa Sta. Cruz upang kumustahin ang bata ay nalaman kong sa isang eskwelahan sa Cubao pala ito ipinasok at doon ay kasama niya ang kanyang nanay na nagtitinda din sa bangketa. Habang nag-uusap kami ni Marissa, napansin ko ang isang batang nagwawalis sa kabilang puwesto. Sa tantiya ko ay walo hanggang siyam na taong gulang ito at abala sa kanyang ginagawa. Nang omorder ako ng kape, inihatid ito ng batang Macmac pala ang pangalan,  pinsan ni Asher na “nagpapautos” din upang kumita ng pambaon sa eskwela.

 

Nang iabot ko ang isang makapal na disksiyunaryong pambata kay Marissa para kay Asher ay nakatanghod si Macmac at dikit na dikit ang paningin sa libro. Pinabibigay ng isang viewer ng blogs ko ang diksiyunaryo kay Asher. Napansin ito ng ale sa kabilang puwesto na inaalalayan ni Macmac, na nagsabing mahilig din daw magbasa ang bata at sa pagguhit. Ang paborito daw nitong aralin ay Mathematics. Dahil sa sobrang pagkamahiyain hindi kumikibo si Macmac. Subalit pagkatapos niyang magwalis ay kumuha ito ng isang pad paper na gamit niya sa eskwela at kunwari ay binuklat ito habang sinisigurong nakikita ko ang mga drawing niya. Magaganda naman kaya pinuri ko siya. Sunod niyang inilabas ay isang bulsito (coin purse) na kunwari ay tinitsek niya ang laman pero siniguro ding nakikita ko ang mga lamang tiniklop na tigbe-beynte pesos…..mga ipon niya. Lalo ko siyang pinuri. Dahil sa ginawa ko, lumapit na siya sa akin subalit hindi pa rin nagsasalita.

 

Hindi pa man siya nakakasagot sa mga tanong ko ay biglang umalis si Macmac upang iligpit ang pinggang kinainan ng isang kostumer mula sa mesa naman ng kanyang lola na kausap ko. Nang makita ang nakatambak na hugasing pinggan, baso at kubyertos, ay hinugasan din lahat kahit hindi niya halos abot ang palanggana. Pagkatapos ay pumunta muna sa kabilang puwesto at animo ay matandang nakipag-usap sa may-ari. Nang may mapansing dumi na hindi natanggal sa una niyang pagwalis ay kinuha uli ang walis at dust pan upang tanggalin ito. Nang makatapos ay saka bumalik sa akin. Noon ko siya tinanong kung ano ang gusto niyang “maging” paglaki niya. Ang tagal bago sumagot at tila malalim na nag-isip bago nagsabi ng, “holdaper” sabay ngiti….para marami daw siyang perang ipamigay sa iba. Ang sabi ko sa kanya, pwede naman siyang kumita sa malinis na paraan upang makatulong sa iba. Yon pala ay nagbibiro lang siya dahil may mas matayog pa pala siyang pangarap na ayaw pa niyang sabihin kung ano.

 

Habang nag-uusap kami, ay may dumating na matandang lalaking may gulang na kinakausap ang sarili. Marami akong nakitang ganito…kinakausap ang sarili kapag nalipasan ng gutom. Nagugutom daw siya. Hindi na nag-atubili pa ang lola ni Macmac sa pagsandok ng kanin at ulam at ibinigay agad sa lalaki. Nagtinginan kami ni Macmac. Alam kong natanim sa isip niya ang ginawa ng kanyang lola. Binulungan ko siya ng tanong na, “tutulong ka rin ba sa iba tulad ng ginawa ng lola mo?” Bilang sagot, abut-abot ang kanyang pagtango, pero napansin kong namumula ang kanyang mga mata.

 

Ang pagkakataon nga naman! Ang pagdating ng matandang lalaking humingi ng pagkain at binigyan naman agad ng lola ni Macmac ay nakita ng bata at halata kong may natutunan siya. Ito ang inaasahang dapat na nangyayari….ang ipakita ng matanda sa bata ang tamang gawain upang magaya nito. Naipakita rin ng lola kung paanong makuntento sa kung ano lang ang kaya at ang kahalagahan ng pagtitiyaga, tulad ng pagtulog sa patungan ng mga pagkaing ginagawa nilang “kama” pagdating ng gabi. Kasama din sa pagtitiyagang yan ang pagiging kuntento sa dalawang pares na unipormeng pangpasok ni Macmac sa eskwela na nakaita kong nakasabit. Wika nga, sa katitiyaga, siguradong makakakita rin ng pag-asa upang umunlad ang buhay, o kahit makaraos man lamang. At, sa murang gulang ay nakita ko ang katatagan kay Macmac dahil sa mga napapansin niya….

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s