Kung Hindi Nagmatigas si Marcos…Komunista na ang Pilipinas

Kung Hindi Nagmatigas si Marcos

…Komunista na ang Pilipinas

Ni Apolinario Villalobos

 

Hindi nawawala ang anumang banta sa kahit anong bansa. Nariyan ang banta sa ekonomiya na maaring sinasabotahe ng malalaki at gahamang kaalyado daw o katuwang at kaibigang bansa. Nariyan ang banta sa seguridad dahil sa pagdami ng mga terorista. Nariyan din ang banta sa kinabukasan ng kabataan at katahimikan dahil sa banta ng kriminalidad at droga. Ang pinakamabigat ay ang banta sa ideyolohiya. Kung hindi isasama ang relihiyon, dalawa lang ang lakas ng ideyolohiyang naglalaban – ang komunismo at demokrasya.

 

Dahil mula’t sapul ang Pilipinas ay kumiling na sa demokrasya na ipinamulat ng Amerika, ang komunismo na namayagpag noong kapanahunan ni Mao Tse Tung ng Tsina ay itinuring na pinakamalaking banta. Ang HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon) na naging api-apihan ay nagkaroon ng dahilan upang yumakap sa komunismo kaya nagkaroon ng NPA (New People’s Army), na kalaunan ay nagbigay-buhay sa KMU ng mga kabataan at iba pang “pulahang” grupo. Sila ang nagbigay ng sakit ng ulo kay Ferdinand Marcos kaya napilitan naman kuno itong magdeklara ng Martial Law. Dahil sa mga sinasabing iba’t ibang uri ng pagkontrol o pagsupil sa pagkilos ng mga komunista, kasama na diyan ang mga walang habas na pagmamalupit (torture)  noong panahon ng Martial Law na isa sa mga mapagkunwaring instrumento ng demokrasya, NANALO si Marcos, pero hindi ang demokrasya.

 

Kung ang mga Pilipino mula pa man noon ay nakikipagtulungan sa pamamagitan ng pagpapairal sa  mga dapat gawin ng isang “disenteng Pilipino”, wala sanang dahilan ang mga komunista o si Marcos na “magligtas” daw sa sambayanang Pilipino mula sa kapariwaraan. Ginawang dahilan ang demokrasya upang makapagdeklara ng Martial Law si Marcos. Ginawa ring dahilan ng mga komunista ang kahirapan ng mga PIlipinong tamad at nagpagamit sa mga tiwaling opisyal upang isulong ang ideyolohiyang galing sa Tsina….hanggang ngayon, na talagang hindi pwede dahil sa pagkasaradong Katoliko ng mga Pilipino.

 

Bago magsisihan o magturuan kung sino ang may sala sa mga nangyayaring kahirapan ngayon, dapat ay pag-isipan kung anong tulong ang nagawa upang maiwasan SANA ang lalo pang pagyabong ng korapsyon. Kung ayaw kay Marcos, dapat noon pa lang ay kumiling na sa mga komunista upang pantay-pantay lahat ng Pilipino….kung ayaw naman ng komunismo, dapat ay hindi pinatalsik si Marcos na sinisisi ngayon dahil sa kanyang diktadurya. Nang bumalik ang mga Marcos at sumabak pa uli sa pulitika, nagbulag-bulagan ang mga Pilipino, at pilit pinagtakpan ang kahangalang ito sa pagharang sa pagpalibing ng bangkay ng diktador sa “Libingan ng mga Bayani”, para lang masabing buhay pa and demokrasya!…DEMOKRASYA NG MGA KORAP?

 

Bilang huling hirit sa pagligtas sa sambayanang Pilipino, hindi pa man nakakaupo si Duterte bilang bagong presidente na may mala-bakal na pamamaraan upang matuligsa ang mga tiwali, may mga nagpapapansin na sa pagsabing haharangin nila ang mga gagawin niya sa NGALAN DAW NG KARAPATANG PANGTAO!…PWEEHHH!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s