Dalawang Uri ng Tao sa ating Lipunan

aysabaw.com

Narinig nyo na ba ang salitang Symbiosis? Sigurado akong ang sagot nyo dyan ay oo kung nakalagpas na kayo sa elementary at high school.

Balik aral tayo:)

Ang symbiosis ay yung interaksyon ng dalawa o higit pang biological specie. At ang mga relasyong ito ay Mutualism, Commensalism, Parasitism at iba pa.

Ang Pilipinas ay parang kingdom animalia pero ang relasyon lang ng mga specie ay parasitism at sa dalawang kategorya lang nabibilang ang tao. Sa Parasite at sa Host. Sa parasitism, ang parasite ay yung nakakakuha ng benepisyo samantalang yung host ang nagtatamo ng kapinsalaan o kaya ay namamatay. Maihahalintulad dito ang linta na humihigop ng dugo ng tao.

May iba’t ibang uri ng Parasite:

Pulitiko: umuupo sa trono at kinakamkam ang kabang bayan
Tusong business man: sapillitang nangangamkam ng mga pag-aari ng mga hamak na mamamayan. Kapag hindi naibigay ang gusto ay manggigipit o…

View original post 309 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s