Ang Bamboo Xylophone Band sa Roxas Boulevard (Manila)

Ang Bamboo Xylophone Band

sa Roxas Boulevard

ni Apolinario Villalobos

 

 

Sa paglalakad sa Roxas Boulevard ay natawag ang aking pansin sa mga nagkukumpulang tao at may narinig akong tugtog mula sa isang instrument. Bigla kong naalala ang inusyuso kong bamboo xylophones na tinugtog sa iniistambayan ng mga seafarers sa TM Kalaw. Noon ko pa gustong makausap ang may-ari ng bamboo band tungkol sa grupo nila. Nang umagang yon ay nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang may-ari mismo ng banda na si Doy Tamparong at ang maganda niyang anak na si Anne. Habang tinutugtog ni Doy ang isang xylophone, ang isang paa naman niya ay ginagamit naman sa tambol. Si Anne naman ang tumutugtog ng isang xylophone. Marami na raw siyang naturuang tumugtog ng xylophone at ang pinakahuli daw ay ang kanyang anak na si Anne na palagi niyang kasama ngayon.

 

Taga-Pandacan sina Doy Tamparong at matagal na raw silang tumutugtog. Ilang pista na rin ang kanilang tinugtugan at ang nag-imbita pa ang mga opisyal. Inuupahan din daw sila upang tumugtog sa mga birthday party. Kung tumugtog sila sa mga public areas ay naglalagay sila ng garapon sa harap upang lagyan ng mga donasyon mula sa mga nasisiyahang usyuso.

 

Makokontak ng mga interesadong umupa ng kanilang grupo si Anne sa cellphone niya: 09056886681.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s