Simpleng Tanong na Ikinahihiyang Itanong ng Iba: May Loud Speaker o Sound System na Kaya Noong Panahon ni Moses

Simpleng Tanong na Ikinahiyang Itanong ng Iba:

May Loud Speaker o Sound System

Na Kaya Noong Panahon ni Moses?

Ni Apolinario Villalobos

 

Huwag sanang magalit sa akin ang makakabasa ng titulo lang. Hindi ako namimilosopo dahil ang tanong ko ay simple at maaaring kinahihiya lang na itanong ng ibang nagbabasa ng Bibliya dahil baka pag-isipan silang “simple minded”…o bobo. Hindi ko rin kinokontra ang Bibliya dahil isa ito sa pinakapaborito ko, pati Koran, Webster Dictionary, at National Geographic.

 

Kaya ako nagtatanong nito ay hindi ko maunawaan kung paanong narinig halimbawa si Moses ng libo-libong mga Israelitas na tumakas mula sa Ehipto at naglakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon hanggang sa sila ay pumirmi sa “Pinangakong Lupain”. Hinati ang mga Israelita sa 12 na tribu noong nagreklamo si Moses sa tinawag niyang “Lord”. Nahirapan siya sa pamamahala sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang ulo na humahantong sa maingay na pagreklamo. Upang mabawasan ang kanyang pasanin ay pinasailalim ang mga tribu sa kani-kanilang “prinsipe”. Subalit ito ay nangyari sa bandang huling yugto na lang ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Ganoon pa man, kahit nahati na sila, malaking hindi hamak pa rin ang kanilang mga numerong daan-daang libo. Kung sa grupo ngang wala pang isang libo ang mga miyembro ay hindi na nagkakarinigan, paano na kung daan-daang libong katao pa?

 

May isinasaad sa Bibliya na gumamit daw sila ng tambuli at bawat tribu ay may kanya-kanyang uri ng tunog nito. May mga tunog ding naghuhudyat ng dapat nilang gawin tulad ng pagtigil sa paglakad, pagtayo at pagbaklas ng tent nila at ng tabernakulo, pagsimula uli ng lakad, etc., pero sapat na kaya ang tunog ng tambuli o trumpeta? Kung walang loud speaker, gumamit kaya sila ng “message relay system”, isang sistema na pagpasa ng mga mensahe mula sa nakarinig na nasa unahan at nagsasabi sa mga nasa likod nila, na pinapasa naman nila sa nasa likuran nila, hanggang makarating sa mga nasa pinakalikurang bahagi?

 

Kung ginabayan sila ng “pillar of fire” o sa literal na translation ay isang animo’y “nag-aapoy na haligi” kung gabi, at sa araw naman ay ulap na animo ay nagliliwanag….. ang mga ito kaya ang nakatulong upang magkarinigan sila…paano?

 

Noong nagsalita si Hesus sa isang burol kung saan ay nagkaroon ng milagro na pagkasya ng pagkain para sa mga libo-libong tagasunod niya mula sa iilang piraso ng isda at tinapay, gumamit kaya siya ng mikropono upang marinig ng lahat ang mga sinabi niya? Kung sumigaw man siya sa pagsalita, umalingawngaw kaya ang kanyang boses kahit walang mikropono upang marinig ng lahat?

 

Maraming sinasabing milagrong nangyari noong panahon ng Bibliya na pinaniniwalaan ng mga nanalig, subalit ang tila nakaligtaan ay ang aspeto ng komunikasyon, lalo na kung paanong magkarinigan ang mga daan-daang libong tao kung magsalita ang kanilang mga lider at nang panahong namahagi ng kanyang mga salita si Hesus.

 

Marami pa yatang sikreto sa archive ng Vatican ang hindi pa naipapamahagi sa mga nananampalataya upang hindi masira ang tiwala nila sa mga namumuno, lalo na sa santo papa.

Dapat nating isaalang-alang na hindi kawalan ng tiwala o pananampalataya ang pagtatanong bagkus ito ay nangangahulugan ng interes sa panig ng nagtatanong. Paano mo halimbawang mamahalin ang isang tao kung hindi mo lubusang kilala ang kanyang pagkatao? O di kaya ay, papaano mong masasabing ligtas na kainin ang isang pagkaing hindi pamilyar sa yo kung hindi mo aalamin kung ito ba ay nakaka-allergy, or nakaka-LBM (nakakatae o loose bowel movement), etc?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s