Ang Iba’t-ibang Relasyon sa Mundo

Ang Iba’t-ibang Relasyon sa Mundo

Ni Apolinario Villalobos

 

Iba’t- ibang relasyon mayroon sa ibabaw ng mundo…mayroong relasyon sa pagitan ng mag-asawa, mga anak, at mga kamag-anak nila….mayroong relasyon sa pagitan ng mga bansa….mayroon ding sa pagitan ng iba’t- ibang hayop at mga halaman…at ganoon din ng tao sa iba’t-ibang negosyo.

 

Ang relasyon sa pagitan ng mga tao, lalo na sa magsing-irog ay inaasahang nakaangkla sa pagmamahalan at pagtitiwala, subali’t nagkakaroon ng problema kung ang pagmamahalan ay bawal sa mata ng Diyos at lipunan dahil hindi sila kasal. Sa mga halaman, ang relasyon ay may kinalaman sa pakikipagtulungan nila sa isa’t isa, tulad ng baging na nagpoprotekta sa mga bunga ng punong kahoy na kanilang ginagapangan laban sa mga ibon, dahil sa lason at masamang amoy na taglay ng kanilang dahon. Sa karagatan, may mga maliliit na isdang naglilinis ng ngipin ng mga pating at balyena, kaya protektado sila ng mga ito basta huwag lang silang lumayo.

 

Pagdating naman sa relasyon ng mga bansa, kalimitan ay may bahid ng lamangan at lokohan. Kunwari ay pinoproteksiyunan ng malaking bansa ang maliit na kaalyado subalit ang kapalit ay sobra-sobrang katumbas ng panlalamang. Pagdating sa kalakalan, palaging lamang ang malalaking bansa. Ganoon din ang pagmimina ng malalaking bansa sa likas ng yaman ng malilit na bansa. Ang sinasabing “aid” ng malalaking bansa sa maliliit na kaalyado ay utang pala. At, kung may kusa man silang ibigay sa mga kawawang maliliit na kaalyado na animo ay mga timawa, ang mga ito ay pinaglumaan na tulad ng gamit pandigma, tangke, helicopter, barko, at iba pa.

 

Ang relasyon ng tao sa mga negosyo ay nakakaakit dahil sa malaking kikitain. Halimbawa, upang tumuloy lang ang paglakas ng bentahan ng mga armas na pandigma, dapat ay hindi matigil ang mga labanan sa loob mismo ng mga bansang customer o buyer. Kapag ganito ang sitwasyon, tuluy-tuloy ang pagbili ng mga bala at armas ng mga bansang may problema sa terorista, kidnap-for ransom, at rebelde mula sa mga malalaking bansa na gumagawa ng mga ito, na ang turing pa naman sana ay mga “big brother” at inaasahang mangunguna sa mga hakbang upang magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Ang mga agawan ng teritoryo ay ginagatungan din ng malalaking bansa upang magkaroon ng labanan upang siguradong pumatok ang negosyo nila ng mga armas na pandigma!

 

Kung tahimik ang isang bansa, hihina ang negosyo sa pag-eembalsamo o cremation. Pati mga ospital ay hihina dahil kakaunti ang gagamuting nasaksak, nabaril, naputukan ng granada o tinamaan ng bala o in-ambush. Kung maraming mga gamot na nagpapagaling ng sakit ang maiimbento, kakaunti din ang maoospital at dadalang ang mamatay agad, kaya hihina ang negosyo ng panggamot at punerarya….malamang ang ilan sa kanila ay magsara.

 

Samantala, kung umabot sa sukdulan ang galit ng mga taong inaapi dahil sa mga desisyon ng mga huwes na binayaran ng mayamang akusado, ay hindi malayong ilalagay na lang ng mga naaapi ang hustisya sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, sa halip na asahan pa ang mga ilalabas na desisyon ng mga bayarang huwes, ang mga naaapi na lang mismo ang gagawad ng sentensiya sa mga umapi sa kanila, kaya tuloy lang ang patayan. Kung malinaw na kung “matamis” ang relasyon ng mayayamang kriminal sa mga bayarang huwes, kabaligtaran naman ang relasyon ng mga tiwaling huwes sa mga naaaping akusado…dahil wala namang kasing-pait ito!

 

Yan ang iba’t-ibang relasyon ng tao sa mga pangyayari sa kanyang paligid at kapwa nilalang, at mga epekto sa kanya at sa mundong kanyang ginagalawan…mga relasyong nakakalito!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s