Ang Demokrasya ng Pilipinas ay Masusubukan sa Eleksiyon 2016

Ang Demokrasya ng Pilipinas ay

Masusubukan sa Eleksiyon 2016

Ni Apolinario Villalobos

 

Sa darating na eleksiyon 2016, lumutang ang iba’t-ibang pagkatao ng mga kandidato para maging presidente. Mayroong “malambot” na nakasandal sa boss niyang presidente sa kasalukuyan; may sinasabing yumaman dahil sa pangungurakot daw sa loob ng ilang taon dahil bahagi ng kanyang “long-ranged” planning mula pa noong mayor siya; mayroong bagito raw at wala pang karanasan kaya walang karapatan para umako ng napakabigat na responsibilidad; at mayroong hindi pa man ay nagpapakita na ng “kamay na bakal” kaya ang iba ay nababahala na baka raw maging diktador, dahil nga naman sa kabila ng pag-upo ng kung ilang presidente pagkalipas ng Martial Law ay walang nangyaring mabuti para sa mga Pilipino.

 

Nakagisnan na natin ang “demokrasya” dahil ang ating Saligang Batas ay halaw o kinopya sa Saligang Batas ng Amerika na ninuno ng ganitong uri ng pamamahala ng bansa. Sa pagmamadali ng mga naunang pulitiko na makatikim ng “demokrasya” hindi nila naisip o pinalampas na lang ang maraming probisyon ng Saligang Batas na nagtatali pa rin ng bansa sa Amerika. Kaya, malinaw na mula’t sapul ay talagang hindi naging malaya ang bansa mula sa pagkakasakal ng Amerika. Sa kabila ng ilang beses na pagbago ng Saligang Batas, lalo lamang itong naging ampaw dahil sa dami ng mga butas.

 

Ngayon, bilang kunsuwelo, lumulutang ang pang-uri ng demokrasya ng mga Pilipino na isang “Philippine style” o angkop sa kultura daw. Batay diyan, demokrasya bang matatawag….

 • …ang walang humpay na pangungurakot ng mga opisyal at ilang halal na opisyal sa kaban ng bayan?

 

 • …ang paglipat ng poder ng bayan mula sa tatay o nanay sa anak, kapatid, pinsan, o iba pang kamag-anak, dahil ang mga pamilyang ito ay may kakayahang gumastos ng malaki tuwing eleksiyon?

 

 • …ang pagbalik sa bansa ng pamilyang dating nangurakot kaya ngayon, lahat ng miyembro ay may mga poder sa gobyerno?

 

 • …ang pagtalaga ng mga bobo upang mamuno ng mga ahensiya?

 

 • …ang pagtuklap ng mga maaayos pang aspalto o semento sa mga highway upang palitan ng mahihinang tinimplang aspalto o semento upang may kitaing komisyon?

 

 • …ang patuloy na pagdausdos ng kalidad ng edukasyon dahil ang sistema ay ginawang negosyo ng mga tiwaling opisyal ng ahensiyang nakatalaga dito, kasabwat ang mga negosyante?

 

 • …ang pagsasapribado ng mga ospital?

 

 • …ang pagsasapribado ng mga pamilihang bayan?

 

 • …ang hindi pagbigay ng pansin sa mga gusaling bayan na hinayaan na lang masira sa halip na ayusin upang magamit pa at upang maiwasan ang pag-upa ng mga ahensiya ng mga pribadong gusali?

 

 • …ang pagbubulag-bulagan sa ginagawa ng mga dayuhan sa pagmimina ng likas na yaman ng bansa?

 

 • …ang pagpapabaya ng mga ilang namumuno ng ahensiya?

 

 • …ang pamimili at pagbenta ng boto?

 

Ang kapalaran ng isang tao ay nakasaad daw sa mga nakaguhit na mga linya sa kanyang palad… yan ay kung paniniwalaan ang astrolohiya. Subalit ang tao ay may utak na dapat ay gumagabay sa kanya kung ano ang nararapat niyang gawin. Kaya sana, sa darating na eleksiyon ay ito ang pairalin…iboto ang nararapat!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s