Some 90’s Music Here

aysabaw.com

I dunno why I was required to dance when I was in grade school when my body alone already looks like a stick plus my dance moves really added up to my stick-look and with a kinky hair I look like an inverted walking mop.

Anyway, I was trying to shift into a more relaxing playlist as I have been banging my head for the past few weeks so I looked for something old but not so new wavish and found these songs. Songs that we were forced to groove into during grade school. And I could die laughing as I remember my dance moves.

Close to You by Whigfield

video: Prestigio Eventos FESTAS

Both versions are nice.  Remix and  original.

Dying Inside by Timmy Thomas

video: Jusuf .w

Always by Erasure

video: emimusic

I seriously just saw the video of ‘Always’ yesterday and I almost spat coffee out into the monitor. WTFart is…

View original post 10 more words

Ang Kadakilaan ng Pag-ibig (para kay Emma Tronco)

Ang Kadakilaan ng Pag-ibig

(para kay Emma Tronco)

Ni Apolinario Villalobos

 

Sa kaibuturan ng puso’y bumabalong ang pag-ibig

Mahiwagang damdamin, minsa’y hindi maunawaan

Nag-udyok sa Diyos upang buhayin ang sangkatauhan

Nagpaubaya na Kanyang palampasin, unang Kasalanan.

 

Ang kadakilaan ng pag-ibig ay hindi kayang sukatin

Ng mga pagsubok dahil sa pagduda’t pag-alinlangan

Hindi ito saklaw ng mga pasubaling minsa’y nabibitiwan

Na sa mga labi ay namumutawi, dala ng magulong isipan.

 

Sa mundong ibabaw, habang buhay ang magsing-irog

Na sa harap ng altar nagsumpaan, taimtim na nagdasal

Saksi ang pari, magulang,  iba pang sa buhay nila’y mahal –

Tiwala’y pairalin hanggang huling sandali sa kanila’y daratal.

 

Tanikala ng pagmamahal ang nagbuklod sa magsing-irog

May bendisyon ng Diyos, nagpapatibay, nagpapalakas nito

Di dapat makalas o maputol sa pagkatali ng dalawang puso –

Anumang panahon o kalagayan, umaaapaw man ng siphayo!

 

images (2)