Pansinin Naman Natin ang SAMPALOK

AtoZfoodnames

Bukod sa sinampalukang manok at minatamis na sampalok,
ano pang  gamit ang alam ninyo sa maasim na prutas na ito?
Kamakailan lang ay pinag-usapan natin ang gumamela tea.  Gusto ko ngayong i-promote ang pag-inom ng tamarind drink, o SAMPALOK JUICE.  Sa mga bansang mainit tulad ng Congo, Guinea, India, Jamaica, Mexico, at Puerto Rico, popular na inuming pampalamig ang katas ng sampalok.  Heto ang tawag ng ilang bansa sa inuming ito:
Congo –  Jus de tamarin
India – Jal Jeera
Mexico – agua de tamarindo
Puerto Rico – Refresco de tamarindo
 
 
Sana’y ugaliin din natin ang pag-inom ng katas ng sampalok.  Mas mabuti sa katawan ang natural na sangkap sa inumin, at mas mabuti para sa ekonomiya ng bansa ang paggamit ng mga produktong local (hindi iyong imported).
 
Ayon sa Congocookbook.com, heto ang mga direksiyon sa paghahanda ng tinatawag nilang jus de tamarin.
 
1.  Magpakulo ng…

View original post 311 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s