2 thoughts on “More Than Half the Plastic in the Ocean Comes from These 5 Countries

  1. So, isa na namang katangi-tanging kaalaman tungkol as Pilipinas ang ulat na malakas mag-generate ng plastic na basura ang bansa. Nakakahiya !

    Nabasa ko rin na ang Maynila ang pinaka-siksikang siyudad sa mundo. Sobra ang populasyon. Nakakahiya!

    Sent from my iPad

    >

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s