Matamis ang Tagumpay na Matatamo kung Magsisimula ka sa Ibaba

Basahin ang tula mula sa ibaba…sundan ang mga numero…

 

 

Matamis ang Tagumpay na Matatamo

Kung Magsisimula ka sa Ibaba

Ni Apolinario Villalobos

 

 

12..Matamis na tagumpay…maipagmamalaking karangalan!

11..Maipagmamalaki dahil pinagpawisan at pinaghirapan –

10..Palaguin ang mga ito upang tumubo ng tagumpay

9…Tiyaga at pagsisikap ang gamitin na puhunan

 

8…Kaya habang umaangat sa pag-akyat ay ‘wag masindak!

7…Lalo pa at patungo sa itaas ang iyong mga tinatahak

6…Mga baytang ng pagsisikap na palagi ring tingnan

5…Huwag matakot sa pagtapak sa mga baytang

 

 

4…Magalusan man ang iyong tuhod, ito’y di mo na alintana.

3…Madali kang makabangon dahil nakatuntong ka sa lupa

2…Madadapa ka lang kung may matitisod kang balakid

1…Kung sa ibaba ka magsisimula sa iyong pagsikap

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s