Dasal…dasal…at dasal pa!

Dasal…dasal…at dasal pa!

Ni Apolinario Villalobos

Sa pabago-bagong panahong dulot ay pinsala

sa halip na biyaya…

Sa harap ng kagutumang ating nararanasang

walang katapusan…

At, sa harap ng mga kinatatakutang krimen –

‘wag munang tapusin ang dasal ng “amen”.

Magdasal pa tayo ng marubdob at taimtim

‘wag magmadali…

Sa panahong ang patayan ay kalat sa mundo

piliting ‘wag masiphayo…

basta’t  namumutawi ang dasal sa ating bibig –

sa pag-asa, tayo’y nakahilig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s