Magandang Asal ang Dapat Ipakita ng mga Opisyal ng Gobyerno Upang Sila ay Respetuhin

Magandang Asal ang Dapat Ipakita ng Mga Opisyal

Ng Gobyerno Upang Sila ay Respetuhin

Ni Apolinario Villalobos

Sa nag-viral na video tungkol sa “pagwawala” ng isang babaeng opisyal na taga-NAPOLCOM, na si Anna Paglinawan, at ayon sa balita ay “acting chief” ng Administrative Division ng nasabing ahensiya, marami ang mapupunang blunder o pagkakamali, tulad ng mga sumusunod:

  • Ang “pagwawala” o pag-eskandalo ng babae, na hindi dapat. Nagpakahinahon sana siya at kinausap ang mga sangkot sa kaso, sa loob ng Barangay Hall. Subalit mabuti naman at inamin ng babae na naging emotional siya.
  • Mali ang ginawang pagtapon ng babae sa cellphone ni Kagawad Mike Almanza. Dahil ang pinangyarihan ng insidente ay pampublikong lugar kaya hindi bawal ang kumuha ng video o retrato maliban lang kung may nakapaskel na pagbabawal at galing sa local authority.
  • Hindi dapat nagbitaw ng mga salitang “addict na kagawad” ang babae na ang tinutukoy ay si Almanza dahil hayagang paninirang-puri ito kaya maaari siyang mademanda, maliban lang kung sa oras na yon ay may hawak siyang ebidensiyang magpapatunay.
  • Ang mga pulis na nasa eksena ay mali rin dahil kung hindi sila tinanong ng babae tungkol sa ID nila ay hindi pa nila kinuha upang ipakita. Ang ID nila ay dapat nakadikit palagi sa uniporme nila kung sila ay nagdo-duty. Halatang naunahan sila ng sindak dahil ang babae ay nagpakilalang taga-NAPOLCOM, kaya sa kabuuhan ng video, makikitang wala silang ginawa. Ang lalong nagpasama sa sitwasyon ay ang pagtanggi ng isang “koronel” na kinausap niya ang babae dahil lumalabas  sa video na kausap siya nito sa cellphone. Madalas gamitin ang ganitong style ng mga sinisitang mga matataas na taong may nagawang violation lalo na sa trapiko…gasgas na gasgas na kaya hindi epektibo.

Ang magandang ginawa ng NAPOLCOM ay ni-relieve ang babae sa puwesto habang ginagawa ang imbestigasyon. Subalit malakas ang mga “sigaw” sa social media na dapat daw itong tanggalin agad upang hindi pamarisan. Hindi naman ito puwede dahil may “due process” na dapat sundin batay sa internal administrative policies ng ahensiya at Labor Code ng Pilipinas. Ang malinaw na hindi magandang resulta ng insidente ay pagbigay ng “black eye” na naman sa kapulisan at kay Pnoy. At ang nakapanghihinayang ay ang 27 taon ng babae sa trabaho na mawawalan ng kabuluhan sakaling mapatunayang may pagkakamali siya.  Sa nabanggit na katagalan niya sa trabaho, malamang siya ay magri-retire na. Kaya siya itinalagang “acting” sa isang Division, ay malamang upang gawing regular din talaga para pagdating ng retirement niya ang batayan ng kanyang mga benepisyo at pension ay ang huling mataas na position sa trabaho. Dapat bantayan ang kasong ito.

Maganda ang ginawa ni Almanza na hindi na nakipagbangayan sa babae. Bilang elected na local official, ipinakita rin niya ang kanyang kahinahunan na tulad ng ipinakita ng dalawang pulis.

Maaari namang kontrolin ang hinahon at gumawa ng mga pagkilos na naaangkop sa pangangailangan ng pagkakataon, at ito ay inaasahang gagawin ng mga nasa gobyerno. May mga seminar para dito at malaki ang ginagastos ng gobyerno upang ang mga opisyal at mga empleyado ay maging karespe-respeto sa paningin ng mga mamamayan. Bukambibig sa kapulisan ang “self-control and tolerance” o pagpipigil sa sarili at pagpapaubaya. Sa kaso ng nag-viral na video, nakita ang dalawang katangiang ito sa dalawang pulis na hindi nagri-react sa ginagawa sa kanila ng babae, pati na kay Kagawad Almanza. Ibig sabihin, epektibo nilang nagamit ang natutunan nila sa training at seminar.

Ang babae naman ay hindi nakapagpakita ng pagkontrol sa sarili na inaasahan sa kanya, bilang bahagi ng isang ahensiyang nagsisilbing “Ombudsman” o “Sandiganbayan” ng kapulisan. Ang mga nasa NAPOLCOM ay inaasahang mga piling-piling mga pulis o sibilyang empleyado na malawak ang kaalaman sa pagpapatakbo ng hukbo ng kapulisan. Ang ahensiyang ito ang nagsisilbing “utak” ng nasabing hukbo kung saan ay ginagawa ang mga patakaran. Kaya sana ang pangyayaring napanood sa nag-viral na video ay “isolated case” lamang.

Ang isang government official na alam na rin ng buong Pilipinas na hindi nahihiyang magpakita ng galit subalit tinatanggap ng publiko dahil sa magandang dahilan ay si Mayor Rod Duterte ng Davao City. Hindi siya nagagalit ng walang dahilan at ang pinagbubuntunan ng galit niya ay mga masasamang tao. Kaya siya nagagalit ay hindi siya pinapakinggan ng mga taong binibigyan niya ng babala at pagkakataong magbago…sa halip ay tila sinusubukan pa nila ang kanyang pasensiya kung hanggang saan aabot ito. Walang magawa si Mayor Duterte kundi ang kumilos ayon sa hinihingi ng mga taong tinutukoy, kaya napipilitan siyang dumesisyon ayon sa nararapat – ang ipakita sa mga tiwaling ito kung sino ang tama dahil ang inaalala niya ay kapakanan ng nakararami.

Inaasahang kumilos para sa kapakanan o pangangailangan ng mga mamamayan ang mga nagtatrabaho sa gobyerno lalo na ang mga nakatalaga sa matataas na puwesto, sa paraang karespe-respeto. Ang tawag sa mga taong ito sa Ingles ay “public servants” o “tagapagsilbi sa publiko o mamamayan”. Sinusuwelduhan sila ng mga mamamayan upang magtrabaho ng maayos. Ang masama lang, marami sa kanila na wala naman masyadong binatbat, kundi nakasuot lang ng uniporme ng isang kilalang ahensiya, animo ay presidente na ng Pilipinas  kung umasta.

Ang dapat tandaan dito ng mga ordinaryong mamamayan ay: kung may mga kamag-anak  na may mataas na katungkulan sa gobyerno, huwag nilang ipagyabang at isalang sa kompromiso. At yon namang mga nasa gobyerno lalo na ang may sakit na kayabangan, huwag ipagmalaki ang  mataas na katungkulan nila. Ang pagtawag sa kanila ng mga “inaapi” daw na mga kaanak o kaibigan ay hindi rin nila dapat gamiting  oportunidad o pagkakataon upang makapagyabang.

A Day in the Life of a Struggling Blogger

A day in the Life of a Struggling Blogger

By Apolinario Villalobos

In countries like the United States, bloggers have no problem because all they need to do is just go to a park, and there, with free wifi connection, they can blog for as long as they want. But not in a third-world country like the Philippines where the government’s promise for free wifi sites in public places is part of nauseating propaganda of the administration. A blogger has to have a landline for an assured strong signal that can be sucked by a modem. An option is to have a USB broadband and portable or pocket wifi which must be loaded. Lucky are the bloggers that can connect to a neighbor with a repeater wifi that he can use, with consent of course.

But for a struggling blogger who has no landline to which a modem for wifi can be attached for a strong signal, or cannot afford a post-paid plan for broadband or pocket wifi, there’s no other choice but a load from a corner store bought for 50pesos which is good for one day. As soon as the load has been registered, the blogger must get to work immediately to maximize the use for the allotted time. The problem is the weak signal, especially, if several blog sites have to be opened for uploads. During unfortunate days with a weaker signal, uploading may take the whole day, instead of the normal four to five hours. During those days the indicator for a successful connection would just turn round and round, almost infinitely.

There are times when blogs which are thought to have been uploaded successfully are trashed due to incompleteness of attempt. Other times, due to the weak signal, uploading process hangs. And, worst, is when the signal is cut off in the middle of uploading!

What aggravates the situation are the promo offerings of servers, enticing internet users to buy their cheap surfing package which are deemed useless because, even until the purchased load has been consumed, no connection has been made! It is like rubbing salt to the wound.

The National Telecom time and again has expressed it s disgust over the inutility of the service of the different Philippine-based servers, but just like the mumblings of other government agencies for show, nothing has been done which is a clear defiance on the part of the servers, an obvious loss of respect to the government. Meanwhile, the internet users suffer, especially, struggling poor bloggers. And, just to assure a little bit of strong signal, bloggers of this kind have to do the uploading in the wee hour of 3AM!