Ten Ten De Sarapen

Punjetry

Isa

Isa lang akong taong nagmamahal

Isa lang akong taong naghihintay na nang matagal

Isa lang akong taong nawalan na nang dangal

Isa lang pala

Ako lang

Ako lang yung nagmamahal

Dalawa

Parati nalang ako pangalawa

Pangalawang nagpapasalamat

Pangalawang pumepwesto sa pila ng mga mahal mo kuno

Pangalawang nagkulang

Pangalawang nangangalawang na

Dalawa mong itlog na lagi nalang hayok sa pagpapaluwang

Tatlo

Tatlong oras lang noong tayo ang muling nagkausap

Tatlong araw lang noong hindi na

Tatlong taon lang ang relasyon mo sa kanya

Na tatlong beses mo rin siyang pinagpalit, tulad ng ginawa mo sa akin

Tatlo parin itong pitaka kong may litrato mo

Tatlong parin itong kandilang hawak ko para sunugin ito

Tatlo ang numerong pinaramdam mo sa akin na ako ay talo

Apat

Apat na sakay

Apat ng klaseng transportasyon

Apat na papunta dito, papunta doon

Apat na paliku-liko hanggang napunta na sa wala

Apat na kahit anong…

View original post 416 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s