Sambawan Island (Biliran, PH)

No Juan Is An Island

Sambawan Island is a top destination of the 4th smallest island province in the Philippines, Biliran. Part of the island municipality of Maripipi, this up-and-coming gem  is a world of enchantment with its shifting blue to green crystal clear waters, undulating cliffs, teeming corals, IIndian almond (talisay/Terminalia capitata) trees dotting the white coralline and sandy shoreline, and a few karst formation. The best part? The island’s irresistible charm is not messed up by commercialism (yet, and hopefully would be kept that way).

0bil1

Personally, the view offered by this island from the top of its hills has to be one of the most picturesque I have seen. I can just sit down all-day and gaze my eyes at the very pleasant, 360-degrees sight that can make you forget how life can be torturing at times. Since I cannot fully describe how lovely and stunning and lovely and stunning and (you…

View original post 450 more words

Batad Rice Terraces (Ifugao, PH)

No Juan Is An Island

Batad, a village positioned amid the Ifugao rice terraces, is perhaps the best place to view the UNESCO-inscribed heritage site. There are no roads that directly lead to this peaceful community of about 1,500 people. Hence, trekking is the only form of reaching it.

DSC_0772

Painstakingly sauntering the rice terraces of Batad is something praiseworthy to any travel-enthusiast. These 2,000-year-old uniquely carved paddies entail watchful routing. With trails ample enough for just one person to pass through, a good sense of balance is necessary. Nonetheless, reaching the viewpoint, and standing in the middle of these wonders would recompense those risks. The landscape is beyond spectacular.

DSC_0957

How To Reach Batad:

Manila to Banaue: Take a 9-hr overnight Ohayami Trans bus to Banaue. It leaves at 10PM from the Ohayami station near UST (Lacson Avenue cor. Fajardo Street). The fare each way is around 500php and it gets you into Banaue at 7AM…

View original post 693 more words

Tappiyah Falls (Ifugao, PH)

No Juan Is An Island

“Water is precious; it is the very source of life and a free gift from the Creator.” -Desmond M. TutuDSC_0879 Tappiyah Falls is a stunning, 70-meter waterfalls tucked in the mountains of Banaue. This is part of an Ifugao sojourn together with a trek to the world-renowned, amphitheatre-like Batad Rice Terraces. (FYI:  Tappiyah is a local term that translates into “splash” in English). DSC_0843 Going to this wonder requires a walk through tortuous, precipitous and treacherous trail. It surely is not for the faint-hearted but the experience and the waterfalls ‘beauty is more than rewarding. DSC_0873 To reach the falls, one has to pass through the verdant and stunning Batad Rice Terraces. Then, one gets to pass a landslide prone, downhill area will test your patience and endurance. Extra caution should be practiced in this slightly steep descent to the waterfalls. There is a resting area with a local selling some much needed…

View original post 243 more words

Mga Diretsahang Usapin tungkol sa Panlabas na Kaanyuan at Imahe ng Tao

Mga Diretsahang Usapin tungkol sa

Panlabas na Kaanyuan at Imahe ng Tao

Ni Apolinario Villlalobos

Sa diretsahang salita, ang isang ugali ng ibang Pilipino ay ang pagtingin sa panlabas na kaanyuan ng kapwa. Ibig sabihin, maganda lamang ang pakisama nila sa mga kaibigang mamahalin ang kasuutan, may kotse, maganda ang bahay, at lalo na kung may mataas na katungkulan sa trabaho kaya napapakinabangan nila.

Akala ko noon ay gawa-gawang mga kuwento lamang ang naririnig ko tungkol sa mga taong retirado na dating may mataas na tungkulin sa mga kumpanya, na kung pumasyal sa dating opisina ay halos wala nang pumapansin. Karaniwan sa mga retirado ay gustong maaliwalas ang pakiramdam kaya naka-walking shorts lamang at t-shirt kung mamasyal, ibang-iba sa long-sleeved na barong tagalog o long-sleeved polo shirt with matching necktie noong nagtatrabaho pa sila. Ang pinaka-“disenteng” damit na presko para sa kanila nang mag-retire na ay maong at polo shirt lamang. Dahil sa pagbabago sa kanilang pananamit, nagbago na rin ang pagtingin sa kanila ng ibang mga dating kasama sa opisina, makita man sila sa labas o di kaya ay sa hindi nila inaasahang pagdaan sa dating opisina.

Ang isa kong nakausap namang kare-retire lang ay bumili pa ng kotse ganoong halos ay igagarahe lang pala. Ang sabi niya, mabuti daw yong may nakikita sa garahe niya para hindi isipin ng mga kapitbahay na naghihirap na siya, dahil wala na siyang trabaho. At upang ma-maintain din daw niya ang image niya bilang executive sa dating pinapasukan kung siya ay maalalang maimbitahan kung may okasyon. Bandang huli ay nagsisi lang siya nang madagdagan ang maintenance drugs niya para sa cholesterol at diabetes, kaya lumaki ang kanyang gastos lalo na at hindi naman umabot sa sampung libo ang kanyang pensiyon.

May isa namang nagkuwento na dating nagtrabaho sa sa isang airline. Proud daw sa kanya ang mga kamag-anak  at mga kaibigan niya. Subalit nang mag-resign siya, ang iba sa kanila ay umiba rin ang pagtingin sa kanya. Yong isa niyang kaibigan ay nahuli daw niya mismo sa bibig kahit pabirong sinabi nito na wala na raw siyang pakinabang. Noon kasi ay naikukuha pa niya ang pamilya ng kaibigan niya ng discounted tickets sa mga travel agents kung mag-abroad sila, at nakakagawa din daw siya ng paraan kung may problema sila sa booking upang hindi ma-bump off.

Kung lumabas ako ng bahay, mas gusto kong naka –walking shorts at nakasuot ng t-shirt dahil pawisin ako. Nang minsang may nag-text sa akin upang mag-imbita sa isang kilalang restaurant, sinabi kong hindi pwede dahil sa suot ko. Sabi niya okey lang dahil wala naman daw dress code sa nasabing restaurant, kaya pumunta na ako. Nasa restaurant na ako nang malaman kong may iba pala siyang bisita. Sa simula pa lamang, naramdaman ko na ang malabnaw na pagpansin nila sa akin dahil siguro sa suot ko, kaya animo ay tanga akong nanahimik lamang habang nag-uusap sila. Tiyempo namang  binati ako ng manager ng nasabing restaurant na natandaan pala ako nang maging resource speaker sa isang tourism seminar kung saan ay isa siyang participant. Nagulat ang lahat lalo na ang nag-imbita sa akin. Dahil narinig ko naman ang pag-uusap ng grupo na gamit ay “Barok English”, sinadya kong kausapin ang manager sa tamang English. Noon pa lang sila parang naalimpungatan, lalo na nang inimbita ako ng manager sa office niya. Iniwan ko silang nakanganga!

Ang mga leksiyon dito ay:  huwag husgahan ang kapwa batay sa panlabas niyang kasuutan at huwag ding patalo sa pangambang maliitin tayo ng ating kapwa dahil sa ating kasuutan na naaayon sa ating nararamdaman o kasalukuyang kalagayan. Ang payo ko naman sa mga mayayabang at walang utang na loob na mga “kaibigan” ay palaging isipin ang “Ginintuang Kasabihan” o Golden Rule, upang hindi bumalandra sa kanila ang ginagawa nilang hindi maganda sa kanilang kapwa…at lalong huwag gawin ang pakikipagkaibigan upang makinabang lamang!