Feet as Food (Not Talking Fetishes Here!)

AtoZfoodnames

I once went to an Asian food store with my friend Mark to show him some merchandise not carried by his mainstream supermarket. After seeing packages of chicken gizzards, tubs of pig brains, trays of cow tongue, etc., he muttered, “I think I’m losing my lunch.”  Many Americans are not exposed to the realities of animal anatomy. Their supermarkets are generally too antiseptic: no fish heads, no large-animal intestines, no pig ears, no body parts considered “yucky.”

To honor Quillan and Angela of http://toemail.wordpress.com, I have written an article which harks back on their theme, yet stays in mine, too.

Three Philippine food items stand out in my mind: barbequed chicken feet called Adidas; the widely-favored pork hock stew, paksiw na pata;  and the comforting soup dish, bulalong baka.

Chicken feet as food is not unique to the streets of Manila; they are also featured in the cuisines of…

View original post 351 more words

Feet as Food (Not Talking Fetishes Here!)

AtoZfoodnames

I once went to an Asian food store with my friend Mark to show him some merchandise not carried by his mainstream supermarket. After seeing packages of chicken gizzards, tubs of pig brains, trays of cow tongue, etc., he muttered, “I think I’m losing my lunch.”  Many Americans are not exposed to the realities of animal anatomy. Their supermarkets are generally too antiseptic: no fish heads, no large-animal intestines, no pig ears, no body parts considered “yucky.”

To honor Quillan and Angela of http://toemail.wordpress.com, I have written an article which harks back on their theme, yet stays in mine, too.

Three Philippine food items stand out in my mind: barbequed chicken feet called Adidas; the widely-favored pork hock stew, paksiw na pata;  and the comforting soup dish, bulalong baka.

Chicken feet as food is not unique to the streets of Manila; they are also featured in the cuisines of…

View original post 351 more words

Please Don’t Call It “LECHON de LECHE” (Roast Pig)

AtoZfoodnames

Please, try not to say lechón de leche; the first word is enough. Lechón is a Spanish food term for roasted sucking pig.  The root word of lechón is leche, or milk.  See, the piglet is so young, it’s still feeding on its mother’s milk.

However, to be able to provide for more guests, party hosts, caterers, and lechón sellers have modified the practice of roasting just piglets and have began to cook medium- to large-size specimens.

The word lechón has also come to mean the process by which other animals are dressed, skewered, seasoned, and roasted over coals.  Hence, we see lechón baka (roasted calf), lechón bibe (roast duck), etc.  Additionally, the term is now applied to deep-frying, as in lechón kawali (pan-roasted pork).  The original method of roasting over coals is replaced by cooking a cut of pork in plenty of oil to produce the same crunchy…

View original post 318 more words

Sobrang Trapik at Problema sa Bigas, pareho lang ang mga ugat – korapsyon at pagkagahaman

Sobrang Trapik at Problema sa Bigas, pareho lang ang mga ugat

 – korapsyon at pagkagahaman

ni Apolinario Villalobos

Dahil sa hindi pagkontrol sa pagpasok ng mga imported na mga sasakyan, bago man o luma sa kabila ng hindi naman paglapad ng mga kalsada, talagang magkakaroon ng siksikan, na ang girian ng mga motorista ay umaabot pa minsan sa barilan. Nagkaroon nga ng mga “fly-over” subalit kulang pa rin. Upang mabawasan sana ang mga gumagamit ng mga sasakyan, nagkaroon ng mass transit systems na LRT at MRT, subalit dahil sa hindi magandang pamamalakad, palpak din. Hindi maayos ang lahat dahil may mga gustong kumita.

Hindi masosolusyunan ng pagdami ng mga MMDA traffic enforcers ang problema sa trapiko dahil kalsada ang isyu na pinatindi ng hindi makontrol na pagdami ng mga sasakyan. Ang plano namang pagkaroon ng “subway” ay isang kahibangan dahil ang Maynila ay binabaha, kaya ang tingin dito ay pagkakaperahan lang. Nakakatawa din ang planong subway, kahit pa sinasabi ng mga taga-gobyerno na gagawin ang lahat upang maiwasang ito ay bahain…paanong mangyari yan, eh kung ang flyover ngang nasa itaas na ay binabaha, yon pa kayang sa ilalim ng lupa?  Ang plano namang mga extension ng LRT papunta sa probinsiya ay naaantala ng mga dahilang hindi maunawaan. Malamang ay agawan ng isang bagay na alam na ng taongbayan. Nagsulputan pa ang mga “on call” na taxi na ang nagpapatakbo ay application sa cellphone, kaya lalong nadagdagan ang kanilang bilang na gumagamit ng kalsada.

Ang isyu naman sa kakapusan ng bigas ay tila hindi maintindihan ng mga mambabatas kung paano ugatin ganoong ang dahilan ay ang mga panukalang inaprubahan nila kaya nagsulputan ang iba’t ibang real estate developments na “kumain” ng mga palayan, gulayan, niyugan, at maisan sa iba’t ibang panig ng bansa, na tinayuan ng mga condo buildings, malls o shopping centers, at mga subdivision. Kumita nga ang mga taong dating nagsasaka sa pagbenta ng mga taniman nila, subalit ang epekto naman ay malawak dahil buong bansa ang naghirap. Nasaan ang mga batas na magmimintina sana sa pagiging agrikultural ng Pilipinas upang maging self-sufficient sa bigas man lang?

Kailangan pa ngayong umangkat ng bigas at ibang gulay sa mga kapit-bansa sa Asya. At ang nakakahiya, sa Pilipinas nagpakadalubhasa ang mga rice technologists ng mga bansang ito! Sa madaling salita, dahil sa kagustuhan ng gobyerno na gumaya sa ibang bansang mauunlad, pinilit nitong pagmukhain ding maunlad ang Pilipinas kaya hindi kinontrol ang pagbenta ng mga lupa sa sinasabing “investors”. Dumami nga ang mga infrastructures, marami naman ang nakanganga dahil sa gutom! At ang kumita ay mga foreign investors na pinapadala sa kanilang mga bansa ang kanilang mga kita!

Taun-taon ay dumadami ang mga Pilipino, subalit hindi man lamang naisip ng gobyerno na gumawa ng mga planong pangmatagalan lalo na sa mga isyu ng maayos na pamumuhay, pagkain at tirahan. Kapag nagkaputukan na ng problema, kanya-kanya na ng hugas ng kamay ang mga inutil na pasuweldo ng taong-bayan at nagtuturuan kung sino ang maysala…ganoong lahat sila ay iisa lang naman ang kulay!