Hangga’t Hindi Malawak ang Pagpakalat ng mga Isyu tungkol sa mga Binay, at hindi buo ang kumokontra sa kanila…may pag-asa sila

Hangga’t Hindi Malawak ang Pagpakalat
Ng mga Isyu tungkol sa mga Binay, at hindi buo ang
kumokontra sa kanila…may pag-asa sila
Ni Apolinario Villalobos

Ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla, at ang mga tao sa mga liblib na isla ay halos hindi pa nakakakita ng TV o nakarinig ng radyo. Pero yon namang may radyo ay mas gusto pang makinig ng drama. Mayroon pa ngang hindi alam kung sino ang bagong presidente. Ang mga taong nakatira sa mga liblib na lugar na ito ay hinahakot kung may eleksiyon ng mga pulitiko upang masiguro ang hatak nila. Sa ganyang sitwasyon, paanong asahang malalaman ng malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas ang mga kaso ng mga Binay, lalo na ng ama na gustong maging presidente? Paano na kung diktahan ng mga opisyal na malapit sa mga Binay ang mga botante na hinakot nila?

Putok ang mga balita tungkol sa mga Binay, pero sa mga malalaking lunsod at bayan lamang. At, dahil sa katusuhang ginawa ni Binay upang dumami ang mga “sisters” ng Makati City, dumami ang mga bayan at lunsod na nakadikit dito, lalo pa at may mga fringe benefits ang mga opisyal ng mga “sisters” na ito kung mamasyal sila sa Manila – libre hotel at pagkain.

May mga nagsasabi na ang iba raw ay nagbubulag-bulagan sa mga ginawa ng mga Binay, dahil sa lakas ng hatak sa kanila ng mga kaalyado nito na natapalan naman ng pera. Namimilosopo na lang sila na uunahin daw muna nila ang tiyan ng kanilang pamilya.

Ang mas lalong nakakabahala ay ang pagkakawatak-watak ng mga taong kontra kay Binay. Sa dami ng mga gustong maging presidente na kokontra sa kanya, inaasahang hindi na magiging solid ang makukuha ng boto ng karapat-dapat na kandidato. Kaya siguro halos hindi kumikibo ang kampo ng mga Binay ay dahil sa nabanggit na sitwasyon na pabor sa kanila.

Ang pinakahuling pag-asa ay ang simbahan na gagamit ng pulpito upang magpakalat ng mga impormasyon, at mga eskwelahan sa pamamagitan naman ng kanilang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay hindi masama kung makialam ang simbahan dahil kapakanan ng mga tao ang nakasalalay. Ang problema lang pala ay kung may mga simbahan na ring nahatak dahil sa pangakong suporta sa mga proyekto, ganoon din sa mga eskwelahan nila.

Ang Mga Hambingan at Magkapares subali’t magkasalungat

Ang mga hambingan at
magkapares subali’t magkasalungat
Ni Apolinario Villalobos

Upang lumutang ang mga panlabas na katangian ng isang bagay, kailangang ihambing ito sa iba. Sa salitang kalye ang tawag sa paghambing na yan ay “tagisan” o kung sa Ingles naman ay “contest” o “competition”. Kaya upang may isang manalo, dapat marami ang kasali, o di naman kaya ay kahit dalawa lamang. Sa isang beauty contest halimbawa, paanong masasabing pinakamaganda ang isang contestant kung wala siyang katunggali? Pwede siguro kung isabotahe ang contest sa pamamagitan ng pagpakain ng pagkaing nakaka-LBM ang mga contestants, maliban sa nag-iisang gustong papanalunin….siguradong panalo siya by deafault!

Kahit may ganitong katotohanan, hindi dapat malungkot ang nag-aakalang sila ay pangit, dahil kung hindi dahil sa kanila, walang maganda sa mundo. Ganoon din ang mga pandak, maitim, atbp. (kasama na ako diyan). Hindi dapat malumbay dahil mahal ng Diyos ang nagpaparaya o nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba pagdating sa hambingan…maliban na lang kung pangit, pandak at maitim na nga ay masama pa ang ugali, maitim ang budhi, at nanlalamang ng kapwa!

Ganyan din sa buhay ng tao….dahil may mahirap na madaling apihin, ay lumutang din ang maraming korap na nang-aapi at nanlalamang; dahil may maaalipin, marami ang nang-aalipin; maraming drug pushers dahil marami ang gustong maging adik na mababaw ang kaligayahan, at marami pang ibang magkapares subalit magkasalungat na pagkatao.

Ang paghahambing ay bahagi na ng buhay ng tao. Sa paghahambing umiikot ang ating buhay, dahil hindi natin malalamang tayo ay tama kung walang paghahambingan na dapat ay lumabas na mali. Kaya nalalaman natin halimbawa, na may mga taong mala-anghel ang ugali, ay dahil inihambing sila sa ibang mala-demonyo naman ang ugali.

Sa pagkakamali naman, madali sanang magdiin sa nagkamali kung hindi dahil sa mga butas ng mga batas. Itong mga butas ng mga batas ang ginagawang dahilan ng mga malinaw nang guilty upang magpalusot, o di kaya ay magpaikot-ikot pa, basta magaling lang ang abogado nila. Ang madalas gamitin ng magagaling na abogado naman ay ang aspetong teknikal, at ang panuntunang, “hangga’t hindi napapatunayang nagkamali, ay dapat inosente ang isang tao”. At yan ang pinaglalaban ng mga Binay….na pinupulitika lamang sila upang lumabas na guilty! Clean daw sila…walang bahid ng kasalanan, kaya busilak sa ka-inosenthihan!…sagot naman ni Mercado…”umamin ka na, dahil umamin na ako, pareho lang naman tayong may kasalanan!”.

Bilang panghuli:
ang pangarap na nakatuntong sa nakaw na yaman –
babagsak, madudurog, kakalat, at lalangawing parang basurahan!