Napahiya ang mga Binay!….sa issue ng Doctrine of Condonation

NAPAHIYA ANG MGA BINAY!
….sa issue ng Doctrine of Condonation
Ni Apolinario Villalobos

Talagang gagawin ng mga Binay ang lahat upang manalo lang sila sa mga kaso. Kumuha sila ng neophyte na abogada na dating estudyante ng Chief Justice of the Supreme Court. Inaasahan nilang papabor ang Chief Justice sa abogada nila dahil estudyante nga naman. Subali’t tila naputukan sila ng bomba ng hiyain at halos bulyawan ng Chief Justice ang abogada dahil sa pinagpipilitan nitong Doctrine of Condonation upang maabsuwelto sa kanyang mga kaso si Junjun Binay. Sinasabi daw kasi sa doktrina na kung naboto uli ang isang nagkasalang opisyal, mababalewala na ang mga kasalanan nito.

Malamang halos himatayin sa inis ang Chief Justice sa pagsita sa nagmamarunong na abogada nang sabihan siya nito na ang gusto yata niyang mangyari ay umiral ang kaguluhan sa pag-unawa ng Saligang Batas. Ang doktrina kasi ay nakapaloob sa lumang Saligang Batas na nabago na, kaya wala nang bisa. Ang abogada ay si Sandra Marie-Olaso Coronel.

Malamang itong doktrina ang ginagamit ng mga abogado upang lumakas ang loob ng mga Binay sa kabila ng patong-patong nilang mga kaso. Lalo pang lumakas ang loob nila sa paggawa ng mga hakbang na halos ay lihis na sa good manners and right conduct. Pati ang anak na kongresista ay nagbanta na wala silang patatawarin sakaling manalo ang tatay niya. Para bang ang pagka-presidente ay in the bag na! At sinabi pa niya na ang Vice-President daw ang magbubuklod ng mga Pilipino!….WOW!

Ito ang mga taong tinutukoy kong naturingang nakapag-aral subalit ginagamit ang mga natutuhan sa pagbali ng katotohanan!

Isa pa…bakit pinipilit ng mga Binay ang Doctrine of Condonation? Nangangahulugan ba itong talagang may ginawang kasalanan? Hindi ba ito ay indirect na pag-amin?

Sigurado, nagsisisi ang Chief Justice kung bakit ipinasa niya ang estudyante niyang ito na kabago-bago ay nababahiran nan ng maitim na hangarin ang katauhan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s