Dapat Ituring na Inspirasyon ang mga Hadlang sa Pagsisikap

Dapat Ituring na Inspirasyon
ang mga Hadlang sa Pagsisikap
Ni Apolinario Villalobos

Para sa isang taong nagsisikap ng taos sa puso, ang mga balakid na nakabalandra sa kanyang landas na tinatahak ay itinuturing niyang ispirasyon. Ang mga karaniwang itinuturing na hadlang sa pagsisikap ay kahirapan, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at pagkakaroon ng pisikal na kapansanan.

Marami na tayong nakitang mga taong nakakapagpinta o nakakapagdidibuho pero walang mga kamay, kaya ang ginagamit ay mga daliri sa mga paa o bibig na pang-ipit ng paint brush. Merong mga naka-wheelchair na nagtitinda ng mga kendi at sigarilyo, may mga nagtatrabaho sa mga pagawaan ng piyesa na naka-wheelchair din, may Olympian runner na ang gamit ay mga artipisyal na paa, mayroon ding mga swimmer na iisa ang kamay.

Nagulat ako isang araw nang sa paghinto ng sinasakyan kong dyip sa kanto ng Aguinaldo highway at Niyog, sa Bacoor, Cavite, ay may lumapit na binatilyo at nagsisi-senyas sa mga taong nakatayo at nag-aabang ng masasakyan at itinuturo ang dyip na sinasakyan kong maluwag pa. Barker pala siya o tagatawag ng pasahero ….pero pipi! Sa halip na sumigaw upang makatawag ng pansin, ang gamit niya ay mga kamay na kinakaway. At, ang nakakatuwa pa ay panay ang kanyang ngiti, kaya ang mga pasahero ay natutuwa, lalo na ang mga driver ng jeepney na hindi nag-aatubili sa pagbigay sa kanya ng maraming barya bilang suhol.

Hindi kalayuan sa nasabing lugar ay may isa namang pilay, iisa ang paa at ang saklay na ginagamit ay isang ordinaryong sanga ng kahoy, ang lumalapit sa mga jeepney na humihinto upang magtinda ng sigarilyo at kendi. Kapag naka-stop na ang traffic light, siya ay lumalapit sa mga jeep. Hindi awa ang nararamdaman ng mga tao para sa kanya kundi pagkamangha at pagkatuwa, kaya dahil sa tindi ng kanyang pagsisikap ay marami ang bumibili ng kanyang paninda.

Maliban sa mga nabanggit kong may kapansanan, ang hindi ko maaaring kalimutan ay ang mga batang nakatira sa mga barung-barong sa Baseco compound at bangketa na nakilala ko, na sa kabila ng kahirapan ay nagpipilit na pumasok sa klase. Upang magkaroon ng baon, gumigising sila sa madaling araw upang mag-ipon ng mga reject o itinapon na mga gulay sa Divisoria upang maibenta hanggang ika-anim ng umaga, kung kaylan ay saka pa lang sila magbibihis ng pampasok sa klase.

Ang nag-top sa 2014 Bar Exam para sa mga abogado, si Irene Mae Alcobilla ay biktima ng bagyong Yolanda at nawalan ng mga mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat ay hindi siya nawalan ng pag-asa at sa tulong ng mga kapatid niyang OFW ay nairaos ang kanyang pag-aaral at naging topnotcher pa sa pagsusulit.

Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dapat ituring na balakid sa tinatahak nating daan. Dapat silang ituring na inspirasyon at lakas upang lalo pa tayong magpursige sa pakikibaka upang magkaroon ng maayos na pamumuhay sa abot ng makakaya. At, sa halip na sisihin ang Diyos kung bakit tayo binibigyan nito, dapat ay magpasalamat tayo dahil nalilinang ng mga bininibigay niyang “pahirap” ang ating pagkatao upang lalo tayong tumibay.

Ang mga nabanggit ko ay sinabi ko rin sa isang anak ng kumpare ko na walang ganang magpatuloy sa pag-aaral gayong mayaman naman sila. Ang dahilan lamang niya ay ang pagtampo niya sa kanyang ama na ayaw siyang ibili ng kotse!

Trivia: Inventions and their Inventions

Trivia: Inventions and their Inventors
By Apolinario Villalobos

Since I was in elementary, I had been fascinated by inventions and archaeology….and, anything about nature. I recalled having a collection of small rocks, and pretended that they were precious stones. I was also fond of making things out of found objects such as sardine cans, lead seal of postal bags that I collected from the dump at the back of the municipal building, copper wires, etc. I also recalled staying out of our house till late, gazing at the stars much to the consternation of my elder sister.

As I grew older, I developed a habit of saving the information that I encountered in my readings. What I would like to share in this blog is a list of inventions and their respective inventor, including the year they did it. Currently, with the onset of high technology, new and amazing inventions continuously flood the market, but which I purposely did not include due to their voluminous number. The following are just the common items that we are familiar with, some of which are even part of our daily life:

Adding Machine -1642, by Blaise Pascal; but the commercial type was by William
Burroughs in 1885

Automobile -steam-fueled, in 1769 by Nicolas Cugnot; gasoline-fueled, in 1855 by Karl
Benz; earliest internal combustion, 1862 by Jean Joseph Etienne Lenoir;
first powered hand-cart with internal combustion engine, in 1864 by
Siegfried Marcus

Ballpoint pen -1888, by John Loud

Barbed wire -1873, by Joseph Glidden

Cash Register -1879, by James Ritty

Cellophane -1900, by J. E. Brandenberger

Cement -1824, by Joseph Aspdin

Clock (mechanical) -728, by I-Hsing and Liang Ling-Tsan

Clock (pendulum) -1657, by Christian Huygens

Diesel engine -1895, by Rudolf Diesel

Electric flat iron -1882, by H. W. Seeley

Electric lamp -1879, by Thomas Alva Edison

Electric Motor -1873, by Zenobe Gramme

Electronic Computer -1942, by J.G. Brainerd, J.P. Eckert, and J.W. Mauchly

Elevator -1852, by Elisha G. Otis

Film (musical) -1923, by Dr. Lee de Forest

Film (talking) -1926, by Wagner Bros.

Fountain pen -1884, by Lewis E. Waterman

Generator -1860, Piccinoti

Loudspeaker -1924, by Rice-Kellogg

Machine Gun -1861, by Richard Gatling

Microphone -1876, by Alexander Graham Bell

Microscope -1590, by Zacharias Jannsen

Motorcycle -1884, by Edward Butler

Motor scooter -1919, by Greville Bradshaw

Nylon -1937, by Dr. Wallace G. Carothers

Parachute -1797, by Andre-Jacques Garnerin

Phonograph -1878, by Thomas Alva Edison

Photography -(on metal) 1826, by Nicephone Niepce

Photography -(on paper) 1835, by W.H. Fox Talbot

Photography -(on film) 1888, by John Carbutt; Kodak, August 1888, by George Eastman

Printing -(hand printing) 868, in India; (press type) 1455, by Johan zu Gutenberg;
(rotary type) 1846, by Richard Hoe

Radar -1922, by Dr. Albert H. Taylor and Leo C. Young

Razor (electric) -1931, by Sir Joseph Schick

Razor (safety) -1895, by King C. Gillette

Record (long playing) -1948, by Dr. Peter Goldmark

Refrigerator -1851, by James Harrison

Revolver -1835, by Samuel Colt

Safety pin -1849, by William Hunt

Sewing machine -1851, by Isaac M. Singer

Stethoscope -1837, by Dr. William Stokes

Submarine -1776, by David Bushnell

Telegraph -1837, by Sir William Cooke, C. Wheatstone, and Eustone Camden Town

Telegraph Code -1837, by Samuel F. B. Morse

Telephone -(scientific toy) 1861, by M. Philip Reis

Telephone -(practical use) 1876, by Alexander Graham Bell

Telescope -1608, by Hans Lippershey

Television -1926, by John Logie Baird

Watch -(self-winding) 1791, by Abraham-Louise Breguet

X-ray -1895, by Wilhelm von Rontgen

How I wish, somebody could compress into one capsule the complete nutritious food that one needs for the whole week…or for a start, even just for one day!…better than the kind which the space explorers take when they undertake a long voyage.