Ang Pagsisikap sa Buhay…para kay Greg Andrew Palabrica-Balili

Ang Pagsisikap sa Buhay…
(para kay Greg Andrew Palabrica Balili)
Ni Apolinario Villalobos

Hindi madali ang pagpunyagi, ang pagsikap
Upang makamit ng isang tao ang kanyang pangarap
Maraming bagay ang isinasang-alang
Lalo na ang pagmamahal sa magulang.

Ang paglingon ay pagmahal sa mga magulang
Lalo’t nagpapasalamat siya at sa mundo’y isinilang
Dahil kung hindi nga naman dahil dito
Hindi niya mai-enjoy ang life sa mundo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s