The Beauty of Life….for Adoracion Paragas-Sanque

Life is beautiful…we should love life and each other…

The Beauty of Life
(for Adoracion Paragas -Sanque)
By Apolinario Villalobos

The magnificence of creation is such
That all we need to do is open our eyes
Though the extent of our perception ends
Where the earth meets the sky –
It still oozes with awe-inspiring sights.
In loving God, we love life…
Gratitude is what to Him we show
For everything He blessed us with
There’s nothing else that we can do.
Even the whiff of the wild grass
Undulating in the wind’s caress
And the buzzing of the busy bees
That fills the air with lively drone
Lightens up, even a heavy stone.
Light feeling, ecstasy, happiness –
They grip us tight, though tenderly
As we delight in the beauty of life
That God made for all of us to see!

Mga Produktong Siguradong Magiging Mabili sa Kasalukuyang Panahon

Mga Produktong Siguradong Magiging Mabili
Sa Kasalukuyang Panahon
Ni Apolinario Villalobos

Sa panahon ngayon, siguradong magiging mabili ang mga sumusunod na produkto kung lalagyan ng letrato ng mga opisyal ng gobyerno na ampaw ang pamumuno, o nakalbo dahil sa sobrang dunong sa pagmadyik ng budget ng bayan, o mga kapit-tuko sa pwesto sa kabila ng panawagang bumaba na sila dahil wala namang alam sa pagpapatakbo ng ahensiya, o mga kongresista na sipsip sa pangulo dahil sa maya’t mayang bonus, at mga senador na nagdudunung-dungan:

1. Toilet paper, upang maidampi sila kung saan sila nararapat.
2. Diaper, upang maitapal sila doon sa singawan ng sama ng loob.
3. Arenola o ihian, upang malunod sila sa katas ng sama ng loob.
4. Upuan – sofa, stool, at bangko, upang madanasan nilang suminghap sa hirap.
5. Basahan, dahil pareho lang sila nito na sa kalaunang gamit ay nanlilimahid.
6. Pingpong racket set, upang mapagpasa-pasahan ang nararamdamang ngitngit.
7. Sangkalan o chopping board, upang matadtad sila kahit papaano.
8. Dart board, upang mapuntirya nang tuluyan ang may sala.
9. Tsinelas at sapatos, upang maikaskas sa lupa ang kanilang mukha (mas okey kung may alipunga ang magsusuot!)
10. Sapin o cover ng kabayo sa plantsa, upang maipadama sa kanila ang init ng impyerno.
11. Kainan ng aso, swak sila ni Bantay, kasi mahilig din lang silang humimod ng amo.
12. Punasan ng paa para sa pinto o door mat, karapat-dapat lang…no questions asked.
13. Gomang proteksiyon na apakan sa banyo, upang malunod sila sa tubig na may libag.
14. Malalaking kandila, upang matuwa ang tao sa unti-unti nilang pagka-agnas.
15. Mga balat na gwantes o gloves ng baseball o softball, pati na bat o pamalo, dahil…yon na nga – dapat lang silang ihagis at paluin!
16. Mag wheels ng kotse, upang masagasaan man lang nang paulit-ulit.
17. Brief at panty, upang mailagay sila sa dapat kalagyan – mga sipsip!
18. Basketball ball at volleyball ball, upang pagsawaan silang mai-untog sa sahig na semento at mapalo ng nagngangalit na kamao.
19. Palanggana, upang malunod sa malibag na pinaglabhang tubig.
20. Lagayan ng basura o basurahan….kung saan sila angkop na angkop dahil sa baho nila!

PAHABOL: HINDI KO NILALAHAT ANG MGA SENADOR AT KONGRESISTA, PATI NA MGA OPISYAL NG PAMAHALAAN, DAHIL MAYROON PA RIN NAMANG MATITINO…YON NGA LANG, MANGILAN-NGILAN LANG.

Truth Cannot be Forced on Others

Truth Cannot be Forced on Others
By Apolinario Villalobos

Yes, truth cannot be forced on others. What is true for one guy is not necessarily true for the other who does not think the same way as the former. And, this is how trouble develops among the peoples of the world who precisely do not think in the same way. When one firmly holds on to his principles and beliefs, differences are developed, and they create gaps in the relationship with others who think otherwise.

One sensitive area that easily breeds differences is religion. In this arena of differing beliefs, some groups even go to the extent of killing to assert their religion. One particular group, the Islamic, even makes use of a traditional belief, such as jihad, to purportedly save souls. In the past, those who constitute the leadership of the Catholic Church even resort to torture to force the truth into the minds of the supposedly unbelievers.

Another area is ideology in which the major players are communists and adherents of democracy. Pages of history in many countries that became victim to this struggle show gruesome results of the efforts exerted by both parties. This struggle continues until today, although got mellowed by co-operation for the sake of progress hinged on interdependent economies of the world.

Truth can only become what it should be if the targeted recipient will open his mind as a gesture of acceptance. Unfortunately, it does not always happen. While others can go to the extent of killing to force the truth he believes in, the latter on the other hand, would rather die than have his own truth be overruled by the one being forced into him.

The world practically floats on all kinds of “truths” as each earthling believes he is right. HOWEVER, this general belief does not give the “true and righteous” result, as shown by pockets of war that pockmark the earth. At the end, I can then say, that TRUTH IS NOT ALWAYS RIGHT!…that’s as far as I am concerned.