Ang Taong Ikinahihiya ang Sarili…ay ikinahihiya ang Diyos!

Ang Taong Ikinahihiya ang Sarili

…ay ikinahihiya ang Diyos!

Ni Apolinario Villalobos

Tayo ay nilikha ng Diyos kaya dapat nating ipagmalaki ang ating sarili ano man ang katayuan natin sa buhay at lipunan. Kung sa palagay natin ay mayroon pa tayong dapat pagsumikapan upang mapabuti ang ating buhay, gawin ito ng maayos na walang bahid ng kasamaan. Hindi tayo dapat mainggit sa pinagsikapan ng iba. At higit sa lahat, hindi dapat ikahiya ang kahirapan dahil para na rin nating ikinahihiya ang Diyos na siyang naglalang sa atin.

Ang kahirapan ay dapat na magbigay ng inspirasyon upang magpakasigasig pa tayo nang sa ganoon ay maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Huwag nating ihambing ang ating sarili sa ibang nakaririwasa sa buhay dahil kapag mahina ang ating kalooban ay baka masisi pa natin ang Diyos kung “bakit niya tayo pinabayaan”.

Iwasan dapat ang paggamit ng mga ekspresyon na, “mabuti ka pa o mabuti pa siya o sila” dahil paghahambing ito ng ating sarili sa iba. Nagpapahiwatig din ito ng sama ng loob sa ibang mas nakakaangat ang buhay kaysa atin. Dapat matuwa tayo para sa ating kapwa kung umangat man ang katayuan nila sa buhay, dahil kabawasan sila sa mga dapat tulungan.

Lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng Diyos, kaya sa ating pagsilang, lahat tayo ay nakahubad. Yong mga isinilang sa tahanang nakaririwasa ay nakikinabang lamang sa pinagsikapan ng kanilang magulang at pinalad, kaya hindi ito dapat ipagmalaki. Yong mga isinilang sa tahanang dahop, ay dapat magsikap upang sa kanilang pag-angat ay taas noo silang makapagmalaki.

Noon ay may isa akong kaibigan na natiyempuhan kong bumibili ng NFA rice sa palengke. Nang matanaw niya ako ay lumipat sa katabing puwesto at ang binili ay commercial rice na mahigit kuwarenta pesos ang halaga kada kilo. Ayaw niyang masabing kumakain ang pamilya niya ng NFA rice, na siya kong binili nang araw na yon. Ang kaibigan kong ito ay madalas umutang sa akin dahil palaging nauubos ang sweldo sa goodtime. Ikinahiya niya ang kanyang kakapusan, pero hindi siya nahihiyang umutang dahil sa kapalpakan niya sa pagbadyet ng kanyang kita!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s