Walang Silbi and CCTV…kung walang nakatutok

Walang Silbi ang CCTV

Kung Walang Nakatutok

Ni Apolinario Villalobos

Mahusay na panakot ag CCTV. Subalit hanggang doon na lang, dahil hangga’t walang nakatutok dito, hindi rin natutupad ang inaasahang kabuluhan. Sa isang banda, kung may nakatutok man, ay sa iilang establisemento lamang tulad ng opisina at hotel. Karaniwang nang ang mga nasa bahay at maliliit na tindahan o grocery ay hindi tinututukan, kaya ang gamit nila ay mag-record na lamang ng mga pangyayari, at hindi nakakatulong sa agarang pangagailangan.

Maraming bahay na walang tao subalit may CCTV pero napagnanakawan pa rin at ang masaklap pati CCTV at recorder nito ay tangay. Sa iba namang lugar na meron nito, nagkaroon na ng patayan, pero hanggang pag-record lang ng CCTV ang nangyari, at kung minsan dahil mumurahin lang, ang mga kuhang imahe ay sabog kaya ang gumawa ng krimen ay nakakaligtas.

May mga CCTV na nakakonekta sa computer na nasa ibang lugar o cellphone ng may-ari ng bahay o establisemyento. Subalit kung hindi pa rin natututukan ang mga kuha, limitado ang magandang epekto nito sa may-ari.

Sana ay may makaimbento ng CCTV camera na may programang marunong bumasa ng mga kilos, ng tao, robot man o hayop, na kapag nabasa na masama, ang monitor naman nito ay magpadala ng signal sa isang warning device na gagawa ng ingay upang makapag-alerto. Kung sa cellphone o computer man ito naka-konekta, ang mga ito ay dapat may katumbas ding programa upang makapagbigay ng alerto sa pamamagitan ng recorded warning. Sa ganitong paraan, hindi man natututukan ang monitor ay may aasahan namang warning kung sakaling may ma-detect ang camera na masama sa mga kuha nito.

The Prayer….

The Prayer…

By Apolinario Villalobos

The prayer should be said with heartfelt sincerity,

not only to ask for favor but also, thank Him with alacrity.

The prayer is a spiritual instrument for communication,

with Him in mind, it should be made with sincere intention.

The prayer need not be said loud as for others to hear,

as it is enough that we bow our head and say it in whisper.

The prayer may be short oozing with love and humility,

the better for it to be heard and appreciated by the Almighty.