Pagmamalasakit at Katapatan…mga tatak ng tunay na kaibigan

Pagmamalasakit at Katapatan

…mga tatak ng tunay na kaibigan

(para kay Eddie Travilla)

ni Apolinario Villalobos

Kung sa pakantu-kantong usapan

Maraming masasabi tungkol sa isang kaibigan

Nandiyan ang siya ay anumang oras, mauutangan

At sa kahit na magdamagang inuma’y hindi nang-iiwan.

Subalit iba naman ang kaibigang ito

Dahil nagpakita siya ng pagiging matapat na tao

Nang malalang sakit, sa kanyang kaibiga’y dumapo

‘Di nagdalawang isip sa agaran, araw-araw na pagsaklolo.

Pananaghoy ng nakaratay ay matindi

Kaya ang umaalalay na kaibigan ay ‘di mapakali

Walang humpay na masahe, ginagawa araw at gabi

Hanggang kaylan kaya?… Diyos lamang ang makapagsasabi!

(Si Eddie Travilla ay kamag-aral namin noong high school sa

NDTCBoys – Batch 70, at ngayon ay umaalalay sa isa pa naming kaklase,

si Benny Asong na may sakit na kanser sa pancreas- stage 4. Sila ay

nasa Cebu. Kaming mga kaklase at kaibigan ay humihingi ng damay sa

pamamagitan ng dasal upang mabawasan man lang ang

sakit niyang nararamdaman, at magabayan siya sa kanyang

paglakbay pagdating ng panahong siya ay mamamaalam na…)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s