A Wishful Prayer…of a timid soul

A Wishful Prayer

…of a timid soul

By Apolinario Villalobos

Lord…

How I wish the hands of time

can be turned back to the day you rested

after you created the universe

and everything in it;

How I wish to see the paradise

that you intended for man

with all the creatures that lived in harmony

and where there’s no hunger nor thirst;

How I wish the world we live in now

may have a day of respite

from all the restlessness

brought about by our greed;

How I wish the advocates of your love

be given strength a thousand times

so that they may continue reaching out

to those who desire to go back to your fold.

This is not the last of prayers

from my timid heart that beats with hope…

Amen.

Most Lessons in Life Are Bitter Pills to Swallow

Most Lessons in Life

Are Bitter Pills To Swallow

By Apolinario Villalobos

It is a fact that some people who committed blunders, cannot take advices, suggestions, and reprimands with open mind and open heart, although, the mentioned tools have only one thing as objective – improvement in performance and attitude. Pride, sadly stand in the way. Add to that the deeply-rooted attitude which for long has not been given attention by affected parties. It takes a strong-spirited person or persons to call the attention of the blunderer that he or she is out of tune, not in harmony with the acceptable universal norms.

Understandably, the resulting lessons from the mentioned tools, are bitter pills to swallow. But, then, there could have been no blunder committed if only the blunderer did the right thing. That is why, we always go back to the adage: regrets always come at the end.

There is a universal practice to give the blunderer a second chance and even a third chance, all founded on the benefit of the doubt. But if the blunder has been committed for the fourth time, which is a clear indication of defiance, there is no reason why appropriate action be done, that could result to lessons, albeit, bitter to the taste.

Everybody has a blind spot and, this fact goes with the saying that unless we use a mirror, we cannot see our face. Only other people can tell us what our blind spots are. For the open-minded, this is fine, but for the proud, telling him or her about the negatives, is a no-no. The problem is that, his or her negatives affect others. And it takes a surprising instance most often, for another person, not even an acquaintance, sometimes to serve as the “big brother” or the “big sister” who calls the attention of the proud guy with an attitude.

In offices, the unbecoming attitude of inconsiderate employees has become a nagging problem to superiors. There are employees who just refuse to accept their mistakes despite mind-opening reprimands. Of course, there are ultimate penalties which could be suspension or termination, but for humanitarian reason, most offices are soft about them – avoiding their implementation as much as possible. If indeed, erring employees are slapped with them, the lessons they learned become bitter pills to swallow.

Among friends, there is always one or two that do not jive with the rest when it comes to attitude. Some friends abuse the trust and confidence given to them by their buddies. When finally, some of them could not take the contempt anymore, confrontation ensues with the barrage of truth coming out – hurting realization that indeed abuse has been committed. Of course, as friends, ill feelings may be considered as part of the past…water under the bridge. But a slight crack of distrust stays, difficult to amend.

Sa Kalituhan, nahilo si Binay

Sa Kalituhan, Nahilo si Binay

Ni Apolinario Villalobos

Nakakahilo ang mga problema. Ito ang nangyayari ngayon kay Binay na dahil sa kalituhan, pati ang gabinete na kanyang kinabibilangan ay inupakan sa kanyang talumpati kamakailan bilang panauhing pandangal ng Lions’ Club International. Dahil sa ginawa niya, hindi na nakatiis ang Pangulo kaya nagparunggit na maaari siyang mag-resign sa gabinete kung hind siya makakaagapay sa mga ginagawa ng administrasyon. Tama lang ang ginawa ng Pangulo, dahil sa halip na magbigay ng payo ang Bise Presidente, tinitira pa ang kanyang mga kasama sa gabinete ng pailalim – patraidor, maiangat lang ang sariling bangko. Pinapalabas niya na talagang siya ang karapat-dapat na maging susunod na pangulo.

Kahit narinig na ni Binay ang sinabi ng Pangulo ay nagdeklara pa rin siya ng tiwala dito. Ang problema, siya ay may tiwala sa Pangulo, pero ito ay wala namang tiwala sa kanya. Kaya kung may delikadesa si Binay, dapat lang siyang tumiwalag na sa administrasyon. Dapat gawin ito Binay upang makapag-concentrate na lang sa pagkampanya. Pero, takot siya dahil wala na siyang dahilang lumapit sa mga tao – ang pamimigay ng mga dokumento sa pabahay, bilang housing czar. Talagang tuso at manggagamit dahil pati ang kanyang obligasyon sa mga tao, ay gusto pang maging utang na loob sa kanya ng taong bayan!

Ito ang mga istratehiya ni Binay, bilang wa-is na pulitiko:   ginamit niya ang mga Aquino upang ipaalam sa mga tao na kaisa siya sa mga adhikain ng pamilya na labanan ang korapsyon upang makuha ang tiwala ng mga nakadilaw, kaya nanalo siya bilang Bise Presidente; nakipag-alyado din siya sa mga partido na dating kalaban ng kanyang partido; nang mabisto ang katiwalian niya sa Makati noong mayor pa siya ay nagsimulang “magbenta” ng mga ari-arian at pumili ng isang tao na magsisilbi niyang kalasag bilang dummy si Tiu; at, bigla siyang nagpakita sa mga Pilipino sa pamamagitan ng walang humpay na paglibot sa buong bansa at namudmod ng mg papeles na may kinalaman sa pabahay – isang aksiyon na may tatlong layunin…mangampanya, magpaliwanag na wala siyang kasalanan sa harap ng mga imbestigasyon, at batikusin ang administrasyon dahil sa mga palpak na mga proyekto, upang ipahapyaw na siya “pala” ang kailangan ng bansa upang magkaroon ng kaunlaran. Sa ginawa niyang paglilibot, ginamit niya ang pera ng taong bayan!

Akala ni Binay ay nakatuntong na siya sa kalabaw habang itinataas ang sariling bangko. Sa pagmamadali niyang iangat ang sarili, pinagsabay ang dalawang nabanggit upang lokohin taong bayan. Ang kaso, umalma ang kalabaw na maaari niyang ikahulog, at ang masakit, madadaganan pa siya ng bangko niya na narra at antigo (mahilig siya sa ganitong muwebles) – mabigat…kaya siguradong lasug-lasog ang kanyang mga buto sa paglagapak niya sa lupa!

Malamang maluha-luha si Binay sa panghihinayang sa pagkawala ng isang kapamilyang relasyon sa mga Aquino, habang tinitinghan ang larawan nila ni Pnoy na nagbobomba ng tubig sa grupo ni Tolentino sa harap ng Manila Hotel…noong inilipad si Ferdinand Marcos sa Hawaii.