Wala Man Akong Mga Kamay…

Wala Man Akong Mga Kamay…
Ni Apolinario Villalobos

Wala man akong mga kamay
Hindi ito hadlang sa aking pagsisikhay
Hindi kawalan ang mga ito upang mabuhay –
Na may dangal, pangarap, at lubos na matiwasay.

Wala man akong mga kamay
May angkin pa rin naman akong talino
Na sa akin ay gagabay sa ibabaw ng mundo
Lalo na sa pakikipagsalamuha sa aking kapwa- tao.

Wala man akong mga kamay
Mata ko naman ay napapakinabangan
Pangtanaw sa kalsadang aking yayapakan
Upang ‘di matalisod… ‘di masubsob sa dadaanan.

Wala man akong mga kamay
Mga pasyala’y akin namang nararating
Nakakatakbo, nakakalukso, at pati swimming
Na tulad din ng mga isda, lumba-lumba at pating.

Wala man akong mga kamay
Na pagdadaitin ko sa aking pagdarasal
May bibig naman akong taos-puso na uusal
Habang ako ay nakatingin sa itaas – sa Maykapal.

Wala man akong mga kamay
May puso namang umaapaw sa pag-ibig
Hindi lamang para sa kapwa, kundi sa daigdig
Lalo na sa Manlilikha na layon ng aking pananalig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s