Paglalakbay sa Laot ng Buhay

Paglalakbay sa Laot ng Buhay

(para kay Zenaida Paragas-Sanque)

Ni Apolinario Villalobos

Ang kapalarang nakaguhit sa palad ng tao

Ay nagbabadya ng buhay na makakamtan

Sa unang sandali pa lamang na paglanghap-

Ng hanging sa mga mata niya’y nagpakurap.

Sa sinapupunan pa mang puno na ng tubig

Kung saan siya ay nagkapintig, nagkabuhay

Ang kapalaran niya’y unti-unti nang nauukit-

Itinakdang sa kanya, habang buhay nakadikit.

Sa ibabaw ng mundo, merong laot ng buhay

Nilalaklakbay ng tao tungo sa guhit- tagpuan

Hindi madali ang paglayag, maraming banta-

Subali’t sa mga matatapang, ito’y ’di alintana!

Ganyan ang nangyari sa isang tulad ni Zenaida

Na sa mga balikat ay napaatang ang pagkandili

At pananagutan sa mga kapatid na nakababata

Nang namaalam sa kanila ang mahal nilang ina.

Laman ng isip ay kapakanan ng mga nakababata

Kaya ang sarili niya’y halos ‘di mabigyan- pansin

Abut-abot na pagtiis ay halos gumupo sa kanya-

Akala niya ay ganoon na ngang kanyang tadhana.

Ang Diyos ay mabait, palagi iyang napapatunayan

Sa taong matiyaga’t loob ay buo sa mga pagsubok

Kaya sa tulad ni Zenaida na taas-noong pumalaot

Lahat ng pagtiyaga’t pagtiis niya, ginhawa’y dulot!

(Zeny is married to Romulo Sanque, a consistent

honor student during high school days at NDTC Boys’, till

finally graduating on top of his class.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s