May Kapalit Ang Pagtitiyaga…tungkol ito kay Wilfredo Bautista

May Kapalit Ang Pagtitiyaga…

(tungkol ito kay Wilfredo Bautista)

Ni Apolinario Villalobos

May kasabihan tayong “kapag may tiyaga…may nilaga”

Ganyan ang nangyari sa buhay ni Wilfredo Bautista

Sa Kenram, ang pamilya niya ay unang napatira

Na kalaunan ay napadpad sa New Isabela.

Nasa elementarya pa lang ay matikas na ang pangarap

Maging sundalo, tagapagtanggol ng mga mahihirap

Hindi masisisi dahil sa mga nakitang nagaganap –

Mga karahasang nagpapadilim ng hinaharap.

Sa murang gulang, gabay niya ang nagisnang kahirapan

Lakas na sa kanya ay nagtulak upang pagsumikapan

Na matamo, pangarap na maalwang kinabukasan

Pipilitin niyang makamit sa malinis na paraan.

Nang mag-high school ay nabago ang kanyang minimithi

Maging CPA na katumbas ng kanyang pagpupunyagi

Subali’t sa tulad man niyang mahirap, ‘di ito madali-

Abut- abot pa rin ang kanyang pagbabakasakali.

Nangyari nga ang kaniyang kinabahala, ang agam-agam

Kahi’t noong sila ay nakatira pa sa malayong Kenram

Na sa kahirapan, pangarap niyang kay tagal inasam

Malabong makamit, masakit man sa pakiramdam.

Sa isip natanim ay pagpursigi, at Diyos sa kanya ay gagabay

Mayroon pa naman siyang lakas, lusog, at may buhay

Pupuhunaning tiwala sa sarili’y dagdag na kaagapay

Sa pagtahak ng daan tungo sa hangad na tagumpay.

Ang dalawang taon sa kolehiyong inabot ng pagsisikap niya

Ay malaking bagay na, basta sa sarili’y mayroong tiwala

Sa paghanap ng kapalara’y narating niya ang Maynila

Kaya pati mga dasal ay sinamahan na rin ng pag-asa.

Masalimuot ang buhay sa Maynila, nakakagupo ng mahihina

Subali’t wala iyan kay Wilfredo…taga-Tacurong yata siya!

Hindi niya kinalimutang sa bayang pinanggalingan niya

Walang mahinang loob, lahat matatapang, isa na siya!

Naging welder, trabahong pinasok ay lakas-loob ang puhunan

Mabuti na ito, sabi sa sarili, kesa magpalaboy sa lansangan

Tama din ang desisyon dahil sa naipon niyang karanasan

Nagkaroon siya ng tsansang makapagpangibang-bayan.

Siya’y nakarating sa Middle East, pangarap ng mga kababayan

Pagka-welder na kakayahan ang bitbit niya at isinangkalan

Mga amo naman ay napabilib niya sa kanyang kakayahan

Kaya naging supervisor agad ang pwesto, hindi kalaunan!

Ngayon, maayos na buhay ang tinatamasa sa piling ng pamilya

Kalagayan nila’y payak, ‘di maluhong buhay ang tinatamasa

Nguni’t pagmamahal naman ay umaapaw sa tahanan nila

Kaya sa Panginoon, si Wilfredo’y wala nang mahihiling pa.

(Nagtapos si Wilfredo sa NDT Boys’ at napangasawa niya si

Fely Casama na nagtapos naman sa NDT Girls’. Nabiyayaan

sila ng dalawang supling – isang lalaki at isang babae.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s