Mama…Papa!

Mama….Papa!

(isang horror na kwento)

Sini-share ni Apolinario Villalobos

 

Ang kahindik-hindik na kuwentong ito ay kalat na pati sa radyo. Kuwento ito ng mag-asawang nagkaroon ng anak na hinulaang, bawa’t pangalan na masasambit niya ay kamatayan ang katumbas sa tinutukoy na tao. Kaya ang sanggol ay ayaw nilang turuang magsalita, lalo na ng “mama” at “papa” dahil baka mamatay sila.

 

Subalit habang lumalaki ang sanggol, marami itong natutunang salita. Isang araw, habang nasa duyan ito, nasambit niya ang “mama”. Biglang nagkisay ang kanyang mama na noon ay nagluluto sa kusina. Natakot ang papa niya at mga kapatid kaya, mula noon nilagyan ng plaster ang bibig niya.

 

Isang araw, hindi nila napansing natanggal ang plaster sa bibig niya, habang nasa duyan uli. Ang papa niya ay kasalukuyang bumibili ng taho sa labas para sa ibang mga anak nito. Umiyak ang bata, nataranta sila subali’t hindi na nila naagapan pa ang bibig ng bata na sumisigaw ng “papa”. Nabitawan ng papa niya ang dalawang basong taho at napaupo, para siguro kung bumagsak siya upang mamatay, hindi masakit.

 

Ilang minuto ang lumipas, walag nangyari sa papa niya. Sa labas naman, nagkagulo dahil biglang bumagsak ang magtataho…patay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s