Ang Mga Senior Citizen sa Pilipinas

Ang Mga Senior Citizen

Sa Pilipinas

Ni Apolinario Villalobos

 

Tulad sa ibang bansa, dito sa Pilipinas

Ang senior citizen ay buhay- maaliwalas

Dapat lang namang sila’y bigyan ng pansin

Upang mapanatag ang isip nila’t damdamin.

 

Kaliwa’t kanang discount, ini-enjoy nila

Upang ang buhay naman nila, guminhawa

Sa biyahe ay may discount, pati rin grocery

Kasamang mga apo, weekend din sa Jollibee.

 

May isa pang benepisyong ini-enjoy nila

Matindi ito’t nakakagulat, nakakainggit talaga

Dahil kapag inabot ng ganitong edad sa gobyerno

Mangurakot ka man, baka aabutin mo ay abswelto!

 

2 thoughts on “Ang Mga Senior Citizen sa Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s