Hindi Dapat Tinatanong ang Diyos

Hindi Dapat Tinatanong ang Diyos

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang tao’y walang karapatang magtanong sa Diyos

Tuwing, sa buhay niya ay may dumarating na unos.

Hindi tinatanong ang Diyos ng may panunumbat pa

Tuwing, sa buhay niya ay may dumarating na sakuna.

 

Hindi maaring sambitin ang mga salitang, “bakit ako?”

Dahil lahat ng nangyayari’y nakalatag sa kanyang plano.

Hindi maaaring iwaksi ang paggalang at tiwala sa Kanya

Dahil ang tao’y marami pang hindi nalalaman at nakikita.

 

Hindi maaaring magtampo sa Diyos dahil sa mga inaakala-

Mga inaakalang, kapakanan ng tao ay hindi niya inaalintana.

Marunong ang Diyos…isang karunungang walang hangganan –

Karunungang hindi kayang abutin, tarukin o gayahin ninuman .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s