Mga Bakas ng Kaibigan …para kay Ruel Lucentales

Mga Bakas ng Isang Kaibigan

(para kay Ruel Lucentales)

Ni Apolinario Villalobos

 

Bata pa lang ay mayroon na siyang pangarap-

Na magtagumpay, kahi’t alam niyang mahirap

Kaya nagsikap, mga paraan ay kanyang ginawa

Siya’y ‘di nag-atubili, habang pasan ang pag-asa.

 

Masigasig sa buhay, walang sinayang na sandali

Kinayang mga pagsubok, para sa kanyang mithi

Hindi madaling gawin, pakiwari ito ng ibang tao

Nguni’t hindi kay Ruel, dahil kalooban niya’y buo.

 

Malalim ang mga bakas na kanyang iniwan sa lupa

Habang binabaybay ang daan ng buong pagtitiyaga

Alam niyang mararating din ang kanyang pangarap

Sukdulan mang sa pagod, siya ay sisinghap-singhap.

 

Subali’t ang tadhana ay talaga naman ding mapagbiro

Minsan di natin alam, kung kaylan darating ang siphayo

Kaya ilaw ng buhay na akala nati’y tatagal pa ang sindi

Sa ihip ng kapalara’y namamatay…. sa maikling sandali.

 

Ganoon pa man, huwag kang mag-alala, aking kaibigan

Kahi’t paano, malayo na rin ang inabot mong kapalaran

At dahil kapalit nito ay paghirap mo’t mabigat na pasakit

Yan ang larawang naiwan mong sa diwa’y ‘di mawawaglit.

 

Mga malalim na bakas ng iyong mga paa sa lupa’y maiiwan

Magpapaalala sa amin ng masasaya nating araw na nagdaan

Ruel, alam naming matiwasay ka ngayon, saan ka man naroon

Dasal naming kami’y tutugaygayan mo sa lahat ng pagkakataon.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s