Ang Pagkakaibigan

Ang Pagkakaibigan

(para kay Guy Cruz at Obet Reyes)

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang pagkakaibiga’y nabubuo sa pagtitiwala//

Kusa itong umaalagwa sa kilos at pananalita//

At ang kawagasan nito ay nararamdaman//

Hindi sa alay na bagay o kung ano pa man….

 

Sa sinapupunan pa lamang,  tiwala ay dama //

Ng sanggol, sumisibol sa sinapupunan ng ina//

Tiwalang sa kaisipan niya’y tumitiim ng lubos

Kasama ng kanyang dugo, sa ugat, umaagos….

 

Kasakiman o pansariling layon, dito’y sumisira//

Bumubuwag sa samahang nabuo ng pagkakaisa//

Samahang nabuo sa tagal ng panahong lumipas//

Subali’t sa tanikalang nag-ugnay, ito ay nagkalas…

 

Mapalad ang mga tao, na pagkakaibigan ay matatag//

Dahil sa lahat ng sandali, sa kanila’y walang titiwalag//

Ang tagal ng panahon, dito ay lalong magpapabusilak //

Samahang titingkad, walang katumbas na ginto o pilak!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s