Ang Maging Tapat…para kay Raishy Cashy Benian

 

Ang Maging Tapat

(… para kay Raishy Cashy Benian)

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang magpakita ng tunay na pagkatao

Dapat lang na gawin, maski ninuman

Dahil bukod tangi ang bawa’t katauhan

Ng mga taong nabubuhay sa sanlibutan.

 

Kaya mayroong mahilig ngang magpatawa

Ay ‘di makaiwas upang maging masungit

Pero dahil ito daw ay nakakapagpapangit

Don’t worry, it will last only ng ilang saglit!

 

Huwag kang malungkot dahil ‘di ka bright

Ang mahalaga, willing ka to learn…okey yan

‘Di tulad ng iba na nagmamaang-maangan

Pero, mga sinasabi ay wala namang laman!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s