Mga Latak ng Lipunan

Mga Latak ng Lipunan

Ni Apolinario Villalobos

 

Nakikita natin silang palabuy-laboy sa paligid

Ang iba ay halos hubad, mukha’y nanlilimahid

Merong mga paslit, merong halos ay hilahod

Iba ay sa tabi nakasalampak, gutom at pagod.

 

Iba sa kanila, mapalad dahil sa pansing ibinigay

Naabutan ng baryang makislap, o isang tinapay

Meron namang kahi’t anong pilit na pagsumamo

Ang kinalabit ay matigas, parang estatwang bato.

 

Kung unawain, maraming dahilan, ba’t sila ganyan

May pumili ng kawalan ng ambisyon at katamaran

Marami ring naging biktima ng masamang tadhana

Bagay na ‘di man nais, sa kanila’y nagsadlak sa dusa.

 

Mga latak ng lipunan kung ituring ng iba…’di dapat

Sila’y mga tao rin, at kung damdamin, merong sapat

Maraming hindi gusto, itong sa kanila ay nangyayari

Kaya nagpipilit makabangon, nagpipilit na magpursigi.

 

Sa may maalwang buhay na idinulot ng mga tagumpay

Huwag sanang libakin, mga taong animo walang saysay

Huwag sanang duraan at lalong huwag silang pandirihan

Nilalang din sila ng Diyos, at sa buhay ay may karapatan!

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s