Sarah Jane (para kay Sarah Jane Salazar)

Sarah Jane

(para kay Sarah Jane Salazar)

Ni Apolinario Villalobos

 

Ilan pa kayang babaeng tulad mo

Ang animo’y naglalakad nang hubad

Sa ibabaw nitong malupit na mundo?

Ilan pa kayang babaeng tulad mo

Ang nagpapasan ng bigat sa balikat

Na walang maski katiting na reklamo?

 

Napagdamutan ng biyaya at ligaya

Na sa murang gulang ay ‘di mo alam

Subali’t sa iba’y kawalan na ng pag-asa.

Nalampasan ng biyaya ng kabataan

Na sa akala mo ay bahagi lang ng buhay

Subali’t sa iba’y nawalang kaligayahan.

 

Natiis mong lahat ang mga pagsubok

Na akala mo ay dala lamang ng kahirapan

Subali’t sa iba’y nakakasakal na dagok.

Pambihira ka Sarah Jane…sa iyong ngiti

At sa maaliwalas mong pananaw sa buhay –

Pumanaw kang may ngiti…walang sinisi!

 

(Si Sarah Jane Salazar ang unang nabunyag na biktima ng HIV-AIDS sa Pilipinas. Inamin niyang kahirapan sa buhay ang nagtulak sa kanya upang magtrabaho sa mga beer house sa murang gulang. Nagawa niya ito upang makatulong sa kanyang mga magulang. Huli na nang dumating sa kanyang buhay ang mga taong dapat ay nakatulong sa kanya upang magbagong buhay. Namatay siyang walang sinisi.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s