Minsan, May Isang Nagbuwis ng Buhay

Minsan, May Isang Nagbuwis ng Buhay

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang magsakripisyo para sa iba ay hindi madaling gawin

Ipokrito lang ang magsasabing mahirap ma’y kakayanin

Lalo pa at buhay ang nakalaan para sa ganitong bagay –

Nag-iisang buhay na halaga’y sadyang walang kapantay.

 

Subali’t ‘di rin maiwasan sa makabagong panahon ngayon

Mayroon gumagawa nguni’t sa bihi- bihirang pagkakataon-

Tulad ng amang baha ay susuungin, upang anak ay mailigtas

O di kaya’y inang nabaril, nagnakaw para sa anak…..ng gatas.

 

Maraming kwento ng buhay ang naririnig natin at nababasa

Subali’t bukod tangi ang isang kwentong nasa pahina ng Bibliya

Simula sa murang gulang, nagpahiwatig na ng kanyahg misyon

Pinatunayan ang katotohanan sa lahat ng paraan at pagkakataon.

 

Diyos man kung ituring subali’t katawang tao ay may hangganan

Kaya pilit niyang  tiniis at ininda ang  pinataw na mga kaparusahan

Tumagaktak na pawis ay nahaluan ng dugong masaganang umagos

Sakit na tagos sa puso animo’y nagpamanhid sa katawang nauupos.

 

Pasakit na pinabigat ng pinasang krus na siya palang mga kasalanan –

Mga kasalanang naipon ng kung ilang siglo, ng buong sangkatauhan

Kanyang pagparaya ay umabot  doon sa mabatong burol ng Kalbaryo

Kilala natin siyang minsa’y nagbuwis ng buhay para sa atin…si Hesukristo!

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s