Ang Pagmamagandang Loob

 • Pagmamagandang Loob

  Ni Apolinario Villalobos

   

   

  Likas na sa Pilipino ang pagkakaroon ng magandang kalooban, isa sa mga katangiang nagpakilala ng lahing Pilipino sa buong mundo. Kaya nga ang sinasabi ng iba, maski umabot sa puntong uutang, gagawing ng Pilipino upang hindi lang mapahiya sa bisita. Lutang na lutang ang ganitong ugali lalo na tuwing sasapit ang pista. Ang nakasanayang ugali kasi ay ang pangungutang ng iba para lang makapaghanda sa pista at bubunuin naman ang pagbayad ng utang sa loob ng isang taon o bago sumapit na naman ang pista. Ang madalas na marinig na dahilan ay “minsan lang naman sa isang taon kung magkaroon ng pista”.

   

  Ang ugaling ito ng Pilipino ay madalas ding abusuhin, maski ng kapwa Pilipino, kaibigan man o kamag-anak. Isang halimbawa ang ginagawang pagbisita ng mga galing pa sa ibang bayan o probinsiya, at ang pagtigil ng kung ilang araw sa bahay. Wala sanang problema kung ang binibisita ay mayaman at hindi humahabol sa budget. At, sana ay nakapagsabi rin ang bisita ng talagang pakay para malaman ang tagal ng pagtigil, nang sa ganoon ay makagawa ng paraan ang maybahay sa paghanap ng perang padagdag sa budget.

   

  Dahil napapanahon na naman ang bakasyon, may mga maaaring gawin ang mga bisita upang hindi naman masyadong makabigat sa bibisitahin. Ang isa ay ang pagdala ng mga “pasalubong”  tulad ng bigas, gulay o kung anong maaaring makabawas sa gastusin ng maybahay. Kung walang madalang pasalubong, ang bisita ay maaaring magkusang magdagdag ng pamalengke o siya na rin mismo ang mamalengke kahit minsan lang.  At sa unang araw pa lang, dapat sabihin na rin sa may-ari ng bahay ang tagal na ilalagi.

   

  Isa na ang pagmamagandang loob ang pinakamaganda sa mga katangian ng Pilipino. Malaking bagay ito sa ating kultura kung mailagay lamang sa tamang ayos ng nagpapatupad at ng nakikinabang. Ibig sabihin, huwag magmalabis sa pagpakita kung hindi kaya dahil ito ay nangangahulugan na ng pagyayabang, at huwag abusuhin ng nakikinabang, upang makaulit pa sa ibang darating na panahon. Sa simpleng paalala: huwag mayabang…huwag umabuso.

   

   

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s