Ang Paghihirap ni Inang Kalikasan

Ang Paghihirap ni Inang Kalikasan
Ni Apolinario Villalobos

Sa kanyang sinapupunanun ang pintig ng buhay ay nalinang,
Nagkaroon ng iba’t ibang anyo – hugis, kulay at mga katangian,
Na nagdulot ng paghihirap niya sa halip na maging kayamanan.

Dumami ang tao, isang anyo ng buhay
May malawak na pag-iisip, siya’y matalino
Ang masaklap nga lang, siya’y naging gahaman
Pagkagahamang nagpahamak sa buongsangkatauhan!

Dahil sa pagnanais niyang lahat na lang ay kanyang makamtan
Hindi alintana kung sino at ano ang mapapahamak, masagasaan
Kaya’t walang patid kung siya ay humataw ng mga pagkamkam!

Biyayang likas ay hindi niya inalagaan
Nasalaula’t nasira dahil sa kanyang kaburaraan
Di man lang niya naisip na itong pagkakamali
Ay di maiwawasto, tumiwarik man siya sa pagsisisi!

Mga kagubatang nakalbo na, mga palanas na wala man lan gpuno,
Mga dalampasigan na dati’y kay igayang lakaran, ngayo’y itim na,
At ang inuugoy ng matamlay na alon- mga umaalingasaw na basura!

Hanging kaysarap langhapin, naging lason
Ulan na inaasam-asam, ngayon ay hindi na mainom
Mga bukal na bumulwak ng tubig, malamig at matamis
Wala na sila, natuyo pati na ang mga dinadaluyang batis.

Hanggang kaylan matututo ang tao, isip ay mabuksan upang magbago?
Hanggang kaylan tatagal, paghihingalo’t paghihirap ng Inang Kalikasan?
Makakaya pa kaya ng tao na ito ay tuluyang mapigil o di kaya’ymaibsan?

The Agony of Mother Nature

The Agony of Mother Nature

By Apolinario Villalobos

 

Her  womb brought  forth  life of many sorts

On top of the list is man – wise, clever, shrewd

A creature so sharp, with ego that knows no bound

He, whose selfishness buoyed him up from the ground.

 

At  the start, his simple desire brought him food

Also, skins and leaves to cover his bare fragile frame

Then, his carnal yearnings brought him abundant broods

Who later inhabited  vast lands – plains, valleys, and woods.

 

Man’s desire has no end,  never  satisfied, not a bit

He not only breached,  what to others are sacred realms

Unmindful  and blind to  what will be the  consequence –

Even daring to break  Mother Nature’s idyllic, blissful silence.

 

Greed drove man to scalp mountains of  their  trapping –

Verdant and lush forests felled by  indiscriminate burning

Reverberating  screams of chainsaws  fill nooks and crevices

Drowning panicky bird calls  and  their  desperate screeches.

 

 

Immaculate white and sandy beaches strewn with shells

Though, still practically  fringe  undiscovered islands and coves

May no longer be what they are now,  as found  by those lucky

For their days are numbered   just like the rest, now drowned in misery.

 

Islands pockmarked with diggings for much-coveted  minerals

Pitifully barf residue to rivers, lakes, coves, even gurgling springs

While man grins his widest for the cash, illicitly and cruelly gained

Mother Nature just cringe in agony,  abused,  that for long she pained.

 

The air that man breaths for whiffs of comfort, relief, and dear life –

Now has become a mist of poison, the scourge of his irresponsibility

For bringing forth metallic contraptions belching toxin just everywhere

And even break auditory succor, shaking the world with so much clatter.

 

With Mother Nature in agony –

man is left…alone,

 to determine his destiny!