Sana Forever Tayong Sanggol

Sana Forever Tayong Sanggol

 

By Apolinario Villalobos

 

 

Sana nga, forever tayong sanggol

Puso ay wagas at isipa’y malinis-

Walang bahid na dumi maski small

Ang tingin ay walang malisya

At puno ng saya ang pagtawa.

 

Iniluwal siya sabay ng pag-iri

Halos isigaw ng inang sa sakit

Mukhang pinawisa’y napangiwi

Parang badya na siya’y humanda

Sa mga pasakit, kanyang madarama!

 

Sa paglanghap ng hanging polluted

Sabay ang pag-uha na walang patid

Ingay sa paligid ay hindi niya alintana

Pinipilit na dibdib ng ina’y mahagilap –

Nang masuso’y natahimik sa isang iglap.

 

Walang kamuwang-muwang at inosenti

Di alam kung ano, sa kanya’y mangyayari

Ganyan ang nangyari sa mga nagsitanda na –

Sama ng loob, idinaan sa iyak, sa paghagulhol

At ang wish na sana: forever tayong sanggol!